Dostępny jest już Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019.
W trójce najlepszych uczelni akademickich znalazł się Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnika Warszawska.Lista powstała w oparciu o siedem kryteriów takich, jak:
– prestiż uczelni
– absolwenci na rynku pracy 
– innowacyjność
– potencjał naukowy
– efektywność naukowa
– warunki kształcenia
– umiędzynarodowienie.

Ranking uczelni niepublicznych po raz kolejny otwiera Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z kolei najlepszą państwową szkołą wyższą zawodową okazała się Akademia im. Jakuba z Paradyża. Dodatkowo, pojawił się również Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019, który w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 14-16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. 

Więcej informacji oraz pełne rankingi znajdują się TUTAJ.