Ekspertka IRSW dr Katarzyna Świerk wraz z zespołem z Uniwersytetu Gdańskiego tworzącym komisję ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki (KomSON) przeanalizowała sytuację kobiet – pracowników naukowych uczelni. Raport pt. „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnieniem płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego” powstały pod kierunkiem prof. Ewy Łojkowskiej jest pierwszą w Polsce diagnozą różnic dotyczących spojrzenia na badaczy i badaczki w Polsce pod kątem miejsca zatrudnienia i ma pomóc w ustanowienia planu równości płci w UG.

Tak o publikacji mówi prof. Łojkowska: „Raport ma ambicję wyznaczać nowy trend przyglądania się zarządzaniu talentami i nauką w Polsce, zwracając uwagę na potencjał drzemiący w różnorodności płci, wieku, pochodzenia i co bardzo ważne – różnorodności naukowej. Współistnienie i współpraca kobiet i mężczyzn, przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin naukowych stanowi bowiem szansę dla polskiej nauki. Podsumowanie zasobów uniwersyteckich w postaci tego typu raportów pomaga planować strategie rozwoju uczelni na kolejne lata”.

Co wykazały przeprowadzone badania?

Analiza wykazała m.in., że pensje kobiet-naukowców są zbliżone do zarobków mężczyzn. Przedstawicielki płci żeńskiej częściej kierują projektami badawczymi, ale to mężczyźni prowadzą większe i lepiej finansowane badania.

Jeśli chodzi o podział stanowisk, to na gdańskiej uczelni wśród asystentów i adiunktów liczba kobiet i mężczyzn jest równa. Natomiast wśród profesorów kobiety stanowią 43 proc. Zważywszy na fakt, iż w 2008 r. odsetek ten wynosił 30 proc. – jest to tendencja zwyżkowa. Stopniowo rośnie też na uczelni odsetek kobiet z tytułem profesora. W 2008 r. było ich 22 proc., a w 2019 r. – 26 proc.

Szczegółowe wyniki badań znajdziecie Państwo w pełnej wersji raportu, udostępnionego na stronie Uniwersytetu Gdańskiego: http://bit.ly/Raport_Kobiety_w_nauce