Na zlecenie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi odpowiednimi przepisami.

Poniżej prezentujemy Państwu list rekomendacyjny otrzymany od dr hab. Ewy Gruszczyńskiej, prof. Uniwersytetu SWPS – Prorektor ds. dydaktyki SWPS

Dziękujemy, że kolejny raz obdarzyliście nas Państwo zaufaniem zapraszając do współpracy!

https://irsw.pl/rekomendacje-od-swps-ocena-formalna-wnioskow-o-pozwolenie-na-utworzenie-studiow/