Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało dzisiaj rozporządzenie dotyczące ewaluacji jednostek naukowych.
Reforma przewiduje między innymi:

  • ocenę działalności naukowej w ramach dyscyplin
  • ewaluacja wszystkich pracowników naukowych
  • limit osiągnięć zgłaszanych do oceny

Rozporządzenie ws. ewaluacji – POBIERZ PDF