Pojawiło się nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Do pobrania:
Rozporządzenie ws trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dn 19.01.2018

Zapoznaj się z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa podczas organizowanego przez nas szkolenia otwartego ZASADY PROWADZENIA PROCEDUR AWANSOWYCH W NAUCE.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy tylko do 9 lutego 2018 r.