W związku ze zmianami w przepisach regulujących funkcjonowanie sektora szkolnictwa wyższego w naszym kraju Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego przygotował cykl szkoleń otwartych dla uczelni z nowelizacji ustawy.

 

Głównym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników ze zmianami, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, w odniesieniu do problematyki zarządzania szkołą wyższą i jej jednostkami, prowadzenia kształcenia i badań naukowych, nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz awansu naukowego.

W trakcie szkoleń zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany, a ich omówienie zostanie dokonane na tle poprzednio obowiązujących regulacji prawnych, dotychczasowych doświadczeń związanych z ich stosowaniem, a także zmian w przepisach rozporządzeń związanych ze szkolnictwem wyższym.

Szkolenia są kierowane przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za sprawne wykonywanie zadań uczelni, w tym pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia (planowania; organizacji kształcenia) i działów organizacyjno-prawnych.

Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych ekspertów zgodnie z przyjętym standardem szkoleniowym i są dostosowane do potrzeb i oczekiwań odbiorców zarówno pod względem merytorycznym jak i metodologicznym i organizacyjnym.

Szkolenia odbędą się kolejno w:  Poznaniu (6 listopada 2014), Warszawie (7 listopada 2014) oraz  Gdańsku (7 listopada 2014).

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń otwartych z nowelizacji znajdują się TUTAJ