Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Horyzont 2020 – praktyczne aspekty udziału”, organizowanym  przez Politechnikę Świętokrzyską oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.
.

Horyzont 2020 jest największym, ramowym programem unijnym na rzecz badań naukowych i innowacji. Trzon programu stanowią: doskonałość w nauce, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. Na powyższe cele przeznaczono środki w wysokości 80 mld euro. O granty z programu mogą się ubiegać zarówno naukowcy, jak również instytucje z sektora nauki i przemysłu, podmioty prywatne i publiczne, przedsiębiorstwa, a także pozostałe podmioty, posiadające osobowość prawną.

Spotkanie informacyjne, dotyczące programu Horyzont 2020 odbędzie się dnia 20 grudnia 2016 r., w Auli Głównej nr 3 Politechniki Świętokrzyskiej, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30. i potrwa do 13.30.

Poniżej przedstawiamy agendę spotkania:

  1. Powitanie gości i uczestników.
  2. Wprowadzenie do Programu Horyzont 2020 – omówienie zasad uczestnictwa w wybranych działaniach badawczo-szkoleniowych i badawczo-innowacyjnych.
  3. Jak efektywnie korzystać z serwisów internetowych i baz danych Komisji Europejskiej w Programie H2020? Przewodnik dla początkujących użytkowników portalu Participant Portal, Bazy projektów i serwisu partnerskiego CORDIS, Bazy ofert stypendialnych i staży zagranicznych EURAXESS.
  4. Jak zwiększyć swoje szanse na udział w programie Horyzont 2020?

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny, dostępny na stronie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 grudnia 2016 r.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie RPK Programów Badawczych UE.