W związku z ogłoszeniem konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach PO WER, NCBiR zaprasza na spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków na realizację projektów w konkursie.

.
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, odbędzie się 8 marca br. w Hotelu Mariott w Warszawie i będzie poświęcone przede wszystkim omówieniu warunków konkursu oraz procedur składania wniosków, a także kryteriom wyboru projektów i kwalifikowalności wydatków. Warunkiem otrzymania dotacji na realizację celów zawartych we wnioskach, będzie przedstawienie projektów, które swoim zakresem merytorycznym obejmują wyłącznie wysokiej jakości programy stażowe, przeznaczone dla studentów.

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu, należy przesłać wypełniony formularz dostępny na stronie NBCiR w terminie do 3 marca br. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoją aplikację, otrzymają informację zwrotną o tym, czy zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Spotkanie dotyczące konkursu na realizację projektów w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, będzie również transmitowane on-line w czasie rzeczywistym, dlatego też przez kliknięcie w baner zamieszczony na stronie www.nbcir.gov.pl, będzie możliwe śledzenie jego przebiegu.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie NCBiR.

Źródło: NCBiR