W ramach partnerstwa strategicznego z PCG Academia, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego opracował wzory dokumentów znajdujących się w Systemie obsługi studiów PCG Dziekanat. Sprawujemy również stały nadzór merytoryczny nad ich użytecznością oraz aktualnością (tj.: zgodnością z przepisami prawa, nowymi interpretacjami oraz orzecznictwem sądowym). 

Wspomniane wzory dokumentów są wykorzystywane przez uczelnie w procesie obsługi studentów. W ich powstawanie zaangażowana jest stała grupa konsultacyjna, w skład której, oprócz ekspertów IRSW, wchodzą pracownicy uczelni, którzy w codziennej pracy wykorzystują opracowane wzory podań, zaświadczeń, wniosków oraz decyzji. Za pośrednictwem wspólnej platformy komunikacyjnej, członkowie grupy mają możliwość wymiany doświadczeń oraz są zaangażowani w proces doskonalenia ustandaryzowanych dokumentów.

Dlaczego warto korzystać z ustandaryzowanych dokumentów?

  • Usprawnienie pracy kadry administracyjnej, zarówno na poziomie uczelni jak i ponad uczelniami,a tym samym zwiększenie efektywności i jakości działań.
  • Ułatwienie obsługi procesu dydaktycznego.Usprawnienie pracy kadry administracyjnej, zarówno na poziomie uczelni jak i ponad uczelniami,a tym samym zwiększenie efektywności i jakości działań.
  • Zniwelowanie występujących na różnych uczelniach, znaczących rozbieżności w dokumentacji, zarówno w dokumentach główn ych, określonych rozporządzeniem MNiSWz dnia 27 września 2018 r. ws. studiów, jak też w dokumentach drugorzędnych (np. w zaświadczeniach dla studentów) – rozbieżności te dotyczą treści, uzasadnień, odwołań legislacyjnych lub układu edytorskiego i w większości przypadków wynikają z niepoprawnej interpretacji aktów normatywnych.
  • Brak konieczności samodzielnego monitorowania przez pracowników zmian w przepisach i dopasowywania do nich istniejącej dokumentacji.
  • Wprowadzenie obszernego i kompletnego katalogu dokumentów przyczyni się do wyeliminowania sytuacji braku danego dokumentu i tworzenia go “na szybko”.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z przykładowymi wzorami opracowanych przez nas dokumentów, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.