W dniu dzisiejszym opublikowany został tzw. Statut 2.0, który jest autorskim pomysłem zespołu badaczy i praktyków w obszarze zarządzania instytucjami akademickimi. Jest to cześć A dokumentu końcowego. W ciągu miesiąca pojawi się również część B – projekt statutu.

W pracach zespołu projektowego uczestniczyli również nasi eksperci dr Adam Szot oraz dr Jakub Kosowski. Projekt ma przede wszystkim ułatwiać przygotowywanie statutów uczelni z myślą o realizacji ich misji oraz strategii i jednocześnie zapobiec mechanicznym odtwarzaniom dawniej ukształtowanych struktur organizacyjnych. 

W skład zespołu projektowego wchodzą:

  • dr hab. Dominik Antonowicz prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr Jakub Kosowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • dr hab. Anna Marcinkowska prof. UG (Uniwersytet Gdański)
  • dr Michał Miłosz (Uniwersytet Gdański) 
  • dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • dr Adam Szot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Statutu 2.0.