Już 18 lutego 2019 r. na Politechnice Łódzkiej odbędzie się pierwsza z debat środowiskowych organizowana w ramach NKN Forum.

Długa lista zmian, które podyktowane są Ustawą 2.0 umożliwia polskim uczelniom szersze decydowanie na temat własnego ustroju i struktury organizacyjnej. Cykl debat środowiskowych organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu prezentację możliwości i kluczowych elementów wprowadzanych reform.

W debacie udział wezmą również nasi eksperci – dr. Adam Szot i dr Jakub Kosowski, którzy wypowiedzą się na temat koncepcji porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej.
Debatę rozpoczną 2 sesje ściśle związane ze statutem uczelni. Na koniec całość zostanie uzupełniona panelami dyskusyjnymi, które dotyczyć będą m.in. organizacji i zarządzania uczelnią, awansów naukowych i proceduralnych aspektów prac nad statutem i regulaminami.

Pełny program dostępny jest do pobrania na stronie: nkn.gov.pl