Strategia Rozwoju Akademii WSB na lata 2021-2025 opracowana przez ekspertów IRSW spotkała się z dużym uznaniem kadry zarządzającej uczelnią. Dr Sabina Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB szczególnie doceniła zaangażowanie naszych ekspertów: Piotra Pokornego oraz Piotra Steca, którzy w czasie realizacji projektu wykazali się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i fachowym warsztatem pracy.

Warto zaznaczyć, że usługa została poprzedzona przeprowadzeniem pogłębionych badań społecznych i analizy desk research dot. potencjału uczelni i oczekiwań interesariuszy. Uzyskane w ramach powyższych działań wyniki znacznie ułatwiły określenie właściwych kierunków dalszego rozwoju Akademii.
Jest nam niezmiernie miło, że raz kolejny mogliśmy wspólnie realizować projekt dla Akademii WSB i że opracowany przez nas dokument spełnił oczekiwania przedstawicieli uczelni.

Poniżej prezentujemy Państwu list rekomendacyjny otrzymany od dr Sabiny Ratajczak – Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB.

Rekomendacje-AWSB-strategia-rozwoju