Po raz kolejny udało nam się spełnić oczekiwania władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy realizacji nowego projektu. Tym razem współpracowaliśmy przy tworzeniu strategii rozwoju uczelni. W wykonanie zadania zaangażowanych zostało dwoje naszych ekspertów – Mariusz Lorenc i Piotr Pokorny.

Usługa opracowania strategii została poprzedzona szerokimi konsultacjami ze społecznością akademicką oraz pogłębioną diagnozą strategiczną dotyczącą funkcjonowania uczelni w kluczowych obszarach. Objęła także rekomendowaną przez IRSW metodykę wdrożenia strategii.

Poniżej prezentujemy Państwu treść listu referencyjnego otrzymanego od Prorektora uczelni ds. nauki – prof. dr hab. Wojciecha Wysoty. Prorektor szczególnie docenił zaangażowanie, wiedzę oraz kompetencje i doświadczenie naszych ekspertów przygotowujących strategię.

D_UMK_1