Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej

Podczas szkolenia zostanie kompleksowo omówiony temat dotyczący III – ego kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej – wpływu społecznego. Podstawy prawne oraz odniesienia do uregulowań ministerialnych zostaną podparte przykładami. Ponadto zostaną omówione dwa podejścia do identyfikacji wpływu, doświadczenia eksperckie i dobre praktyki.

Co otrzymują uczestnicy?

 • Materiały dydaktyczne (np. prezentacja) w formie elektronicznej lub papierowej;
 • Możliwość zdalnego konsultowania z osobą prowadzącą szkolenie, zagadnień szczegółowych dotyczących szkolenia, w wymiarze i zakresie wcześniej ustalonym;
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;
 • Możliwość weryfikacji postępów uczenia się i ocena efektywności szkoleń po przez wprowadzenie pre-testów i post-testów (zakres i forma do ustalenia).

Dla kogo jest szkolenie?

Dla osób pełniących funkcje związane z zarządzaniem nauką i odpowiedzialnych za przygotowywanie danych do ewaluacji

Dla koordynatorów dyscyplin naukowych

Dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za upowszechnianie wyników badań/kształtowanie wizerunku uczelni

Czego dowiedzą się uczestnicy? 

 • Jakie są zasady oceny oraz sposobu przedstawiania opisów wpływu zgodnie z Rozporządzeniem o ewaluacji jakości działalności naukowej;
 • Jaki jest sposób weryfikacji osiągnięć naukowych, które mogą stanowić podstawę opisu wpływu;
 • Jakie są dobre praktyki stosowane w brytyjskim systemie ocen wpływu;
 • Jakie są zalecenia ekspertów dotyczące formułowania tematów, opisów i doboru źródeł potwierdzających wpływ;
 • W jaki sposób wyszukiwać przykładowe opisy wpływu w systemie REF;
 • Jak formułować tematy opisów wpływu na podstawie grupy osiągnięć;
 • Jak wyszukiwać i dobierać źródła potwierdzające wystąpienie wpływu społecznego.

Prowadzący

Grzegorz Laskowski

Ekspertka ds. zarządzania jakością naukową

Dr Katarzyna Świerk jest doświadczoną i uznaną konsultantką w obszarze zarządzania działalnością naukową, w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jako ekspertka Instytutu zrealizowała dla uczelni kilkadziesiąt projektów audytowych i doradczych w zakresie diagnozy efektywności działalności naukowej, doskonalenia systemów zarządzania nauką. Doradza liderom zarządzającym szkołami wyższymi w zakresie budowania strategii rozwoju badań naukowych, optymalizacji procesów zarządzania nauką oraz doskonalenia procedur wewnętrznych. Prowadzi również szkolenia z zakresu przygotowywania uczelni do ewaluacji jakości działalności naukowej. Jest autorką pierwszego w Polsce szkolenia e-learningowego nt. jakości działalności naukowej.

Przykładowy program szkolenia

 1. Zagadnienia wprowadzające: podstawy prawne, uzasadnienia
 2. Kryteria i sposób oceny
 3. Wytyczne MNiSW
 4. Założenia ewaluacji wpływu społecznego – na podstawie systemu REF
 5. Definicja wpływu społecznego
 6. Rezultaty i wnioski z oceny wpływu REF 2014 – dobre i złe strony
 7. Ścieżki identyfikacji wpływu społecznego – case studies
  ● od rezultatu do osiągnięcia naukowego – top – bottom
  ● od osiągnięcia naukowego do rezultatu – bottom – top
 8. Analiza wybranych opisów wpływu z systemu REF
 9. Ocena ekspercka – na co zwrócić uwagę tworząc opis wpływu
 10. Q&A – sesja pytań i odpowiedzi

Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem?

Obejrzyj webinary tego eksperta 


„Doskonałość naukowa – trendy i wyzwania w zarządzaniu nauką”

„Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej”