Print Friendly
+100%-

Dokumentowanie osiągnięć pracowników

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami dokumentowania osiągnięć naukowych (np. publikacji, projektów), pracowników instytucji naukowych (uczelni, instytutów badawczych). Z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie przepisy zmienionej ustawy o zasadach finansowania nauki, wprowadzające obowiązek przekazywania danych o działalności naukowej jednostek naukowych do Systemu Informacji o Nauce. System stał się w 2017 r. podstawowym źródłem informacji dla ankiety w procesie ewaluacji jednostek naukowych. Jednak w wielu jednostkach pojawiały się obawy związane z kompletnością zgromadzonych i przekazanych do Systemu danych. Wątpliwości te były związane z brakiem instytucjonalnych rozwiązań w zakresie sposobu pozyskiwania informacji o osiągnięciach naukowych od pracowników i ich wprowadzania do baz danych: lokalnej bazy oraz Systemu Informacji o Nauce.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji dokumentowania osiągnięć naukowych w instytucji naukowej. Omówione zostaną: organizacja zespołu odpowiedzialnego za proces dokumentowania, konstrukcja dokumentów wewnętrznych regulujących sposób dokumentowania, motywowanie pracowników do zgłaszania swoich osiągnięć naukowych, lokalne bazy do gromadzenia danych o osiągnięciach naukowych, wprowadzanie danych do Systemu Informacji o Nauce. W rezultacie uczestnicy nabędą lub rozwiną swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie organizacji dokumentacji osiągnięć naukowych.

1. Czym jest dokumentowanie osiągnięć naukowych?

2. Regulacje w zakresie dokumentowania osiągnięć naukowych:
2.1. Akty prawne regulujące dokumentowanie osiągnięć naukowych
2.2. Dokumenty wewnętrzne regulujące dokumentowanie osiągnięć naukowych

3. Bazy danych:
3.1. System Informacji o Nauce
3.2. Lokalne bazy danych o osiągnięciach naukowych

4. Zakres wykorzystania danych:
4.1. Ewaluacja instytucji
4.2. Ewaluacja pracowników
4.3. Projekty
4.4. Promocja działalności naukowej instytucji

5. Organizacja zespołu odpowiedzialnego za dokumentowanie osiągnięć naukowych/b>

6. Konstruowanie dokumentów wewnętrznych regulujących sposób dokumentowania osiągnięć naukowych

7. Metody pozyskiwania informacji o osiągnięciach naukowych

8. Wprowadzanie danych do baz danych

9. Metody sprawdzania kompletności i poprawności zgromadzonych danych o osiągnięciach naukowych

10. Udoskonalanie procesu dokumentacji osiągnięć naukowych

11. Podsumowanie

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

DR EWA A. ROZKOSZ

Ekspert ds. ewaluacji nauki i komunikacji naukowej.

Członek grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ewaluacją nauki, w tym dokumentacją i oceną osiągnięć jednostek i pracowników nauki, wykorzystaniem metod naukometrycznych w ocenie oraz komunikacją naukową.

Prowadziła szkolenia i warsztaty dla wielu podmiotów z sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Realizuje badania naukowe z zakresu ewaluacji nauki w ramach projektów grantowych: „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” oraz „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce”.Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 82 28 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl