Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Jak wdrożyć Ustawę 2.0 – Nadawanie stopni naukowych i tytułu profesora

Zapisz się

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe i szczegółowe zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania postępowań ws. nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego po wejściu w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0), ze  szczególnym uwzględnieniem  stosowania starych i nowych procedur w okresie przejściowym. Szkolenie pozwoli uczestnikom także na zapoznanie się z warunkami, na jakich jednostki uzyskują uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz jak będą w tym zakresie nadzorowane. Ostatnią część szkolenia stanowi warsztat skupiający się na zagadnieniach prawidłowego konstruowania regulaminów i uchwał regulujących szczegółowo postępowania awansowe w uczelni oraz uchwał i decyzji wydawanych przez organy w toku postępowań awansowych.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 •  Władze uczelni / instytutów PAN / instytutów badawczych odpowiedzialne za sprawy naukowe i kadrowe,
 • Nauczyciele akademiccy uczestniczący w postępowaniach awansu naukowego (członkowie komisji doktorskich, habilitacyjnych, itp.),
 • Pracownicy zajmujący się administracyjną obsługą postępowań związanych z nadawaniem stopni.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I - 21.11.2018

1. Zagadnienia wprowadzające

 • Rodzaje stopni
 • Zakres przyznawanych stopni lub tytułu profesora
 • Organy nadające stopnie i prowadzące postępowania awansowe
 • Koszty w postępowaniach awansowych

2. Uprawnienia do nadawania stopni:

 • Nabywanie i utrata uprawnień wg nowych przepisów
 • Uprawnienia w okresie przejściowym
 • Przypisanie uprawnień do nowych dyscyplin
 • Nadzór nad wykonywaniem uprawnień

3. Nadawanie stopnia doktora

 • Tryby ubiegania się o stopień doktora
 • Opieka nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej
 • Wymogi stawiane kandydatom do stopnia
 • Wymogi stawiane rozprawom doktorskim
 • Przebieg postępowania ws. nadania stopnia doktora

DZIEŃ II - 22.11.2018

1. Nadawanie stopnia doktora habilitowanego i uprawnień równoważnych:

 • Wymagania stawiane kandydatom do stopnia
 • Wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • Komisja habilitacyjna
 • Proces recenzji i kolokwium habilitacyjne
 • Zakończenie postępowania habilitacyjnego
 • Nadawanie uprawnień równoważnych

2. Nadawanie tytułu profesora

 • Wymagania stawiane kandydatom do tytułu
 • Przebieg postępowania profesorskiego

3. Postępowania odwoławcze i nadzwyczajne

 • Odwołania
 • Wznowienie postępowania
 • Stwierdzenie nieważności decyzji ws. nadania stopnia

4. Uchwały regulujące szczegółowe zasady prowadzenia postępowań – warsztat 

 • Uchwała regulująca postępowania ws. nadania stopnia doktora
 • Uchwała regulująca postępowania ws. nadania stopnia doktora habilitowanego

Miejsce: Miejsce: Warszawa, ul. Grójecka 1/3, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
Data: 21-22 listopada 2018
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

W ramach materiałów szkoleniowych, uczestnicy otrzymają
pakiet wzorcowych decyzji wydawanych w toku
postępowań awansowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.
Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Piotr Pokorny
Ekspert ds. prawnych oraz jakości kształcenia w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

Specjalizuje się w prawie o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia oraz prawa awansu naukowego. Autor i współautor publikacji, ekspertyz, opinii oraz interpretacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego. 

W latach 2013-2014 oraz 2017-2018 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
c) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: szkolenia@irsw.pl

1. W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?
Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.

2. Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?
Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?
Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:
a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej,
b) wskazówek dojazdu,
c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch,
d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem,
e) wydawania certyfikatów,
f) faktur i płatności.

4. Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?
Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.

5. Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?
W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.

6. Co zawiera opłata za szkolenie?
W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:
- w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie,
- opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu
- autorskie materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
- lunch oraz serwis kawowy;
- dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.

7. Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl

8. Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?
Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia.

Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.

9. Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?
Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.

10. Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?
Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Masz pytania dotyczące szkolenia? - napisz do nas!
 

Al. Jerozolimskie 81

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl