Print Friendly, PDF & Email
+100%-

VAT 2018/2019 w uczelniach – korekty roczne

Zapisz się

OPIS SZKOLENIA

Z początkiem każdego roku, uczelnie mają obowiązki dotyczące rocznego rozliczenia podatku VAT. Na początku przedstawiony zostanie status prawny uczelni oraz przedmiot jej działania podlegający opodatkowaniu VAT. Przedstawione zostaną zasady odliczania podatku naliczonego VAT w uczelniach biorąc pod uwagę cel i reguły stosowania prewskaźnika VAT wraz z przedstawieniem przykładów praktycznych. Następne zagadnienie dotyczy zasad odliczania podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia/wytworzenia środków trwałych do końca 2010 r. oraz wskazuje skutki bieżące tych odliczeń –wraz z korektą 10 i 5 letnią oraz przykładami praktycznymi. Kolejna kwestia dotyczy zasad odliczania podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia/wytworzenia środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2015 r. oraz przedstawia skutki bieżące tych odliczeń –wraz z korektą 120 miesięczną oraz przykładami praktycznymi. Ostateczne uwagi zostaną poświęcone kwestiom podatku naliczonego VAT w zakresie dotacji.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • Pracownicy działów księgowości
 • Kwestorzy
 • Kanclerze
 

PROGRAM SZKOLENIA

12 lutego 2019 r.

1.Status prawny uczelni a zakres realizowanych czynności

 • Podmiot wykonujący zadania statutowe poza VAT;
 • Podmiot wykonujący czynności z zakresu działalności gospodarczej objętej VAT;
 • Zasady finansowania uczelni;
 • Dyrektywa 112 – status podmiotów sektora finansów publicznych jako podatnika podatku VAT;
 • Ustawa o VAT - status podmiotów sektora finansów publicznych, jako podatników podatku VAT.

2. Prewskaźnik - zasady odliczania podatku naliczonego VAT w uczelniach

 • Cel wprowadzenia prewskaźnika;
 • Podmioty obowiązane do stosowania nowych zasad;
 • Zasady stosowania prewskaźnika;
 • Proponowane przez ustawodawcę wskaźniki: osobowy, godzinowy, przychodowy, powierzchniowy;
 • Rozporządzenie MF – wskazane tam zasady określenia sposobu obliczenia prewskaźnika odrębnie dla uczelni publicznej;
 • Wybór indywidualnego prewskaźnika;
 • Korekty roczne prewskaźnika;
 • Przykłady praktyczne;
 • Prewskaźnik a struktura.

3. Zasady odliczania podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia/wytworzenia środków trwałych do końca 2010r oraz skutki bieżące tych odliczeń – korekta 10 i 5 letnia, przykłady praktyczne.

4. Zasady odliczania podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia/wytworzenia środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2015 r. oraz skutki bieżące tych odliczeń – korekta 120 miesięczna, przykłady praktyczne.

5. Dotacje a podatek naliczony VAT – kwalifikowalność VAT, zasady zwrotu dotacji, trwałość projektu, przychody incydentalne a dokonane odliczenia i prewskaźnik.

6. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w uczelniach - obowiązki prawne, odpowiedzialność karna skarbowa, praktyczne aspekty wdrożenia. 

7. Zagadnienia problematyczne, pytania, dyskusja

Miejsce: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD (budynek Comarch)
Data: 12 lutego 2019 r.
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

W ramach materiałów szkoleniowych, uczestnicy otrzymają
pakiet wzorcowych decyzji wydawanych w toku
postępowań awansowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.
Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Monika Mucha

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.


Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”. Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
c) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: szkolenia@irsw.pl

1. W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?
Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.

2. Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?
Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?
Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:
a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej,
b) wskazówek dojazdu,
c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch,
d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem,
e) wydawania certyfikatów,
f) faktur i płatności.

4. Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?
Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.

5. Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?
W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.

6. Co zawiera opłata za szkolenie?
W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:
- w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie,
- opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu
- autorskie materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
- lunch oraz serwis kawowy;
- dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.

7. Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl

8. Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?
Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia.

Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.

9. Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?
Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.

10. Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?
Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Masz pytania dotyczące szkolenia? - napisz do nas!
 

Al. Jerozolimskie 81

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl