Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Zarządzanie kosztami kształcenia. Algorytm 2019-2024. Copy

Zapisz się

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe i szczegółowe zapoznanie uczestników z autorską metodą obliczania kosztów kształcenia oraz analiza czynników wpływających na wysokość kosztów kształcenia. W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 • zmiany w sposobie podziału środków finansowych dla uczelni (algorytm 2019-2024) przedstawionych w projekcie rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2018,
 • wpływ zarządzania godzinami w procesie kształcenia na koszty działalności dydaktycznej,
 • sposób podziału kosztów działalności dydaktycznej na poszczególne formy kształcenia,
 • model matematycznego obliczenia kosztów kształcenia wraz z prezentacją programu KKK M30d
 • budowa modelu matematycznego podziału dotacji i jego składników,
 • „wrażliwości” algorytmu na procentowe zmiany danych wejściowych i ich graficzna interpretacja w latach 2019-2024,
 • rentowność usług edukacyjnych i czynniki wpływające na jej wysokość.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • Kierownictwo uczelni  i wydziałów – osoby mające wpływ na organizację  procesów kształcenia
 • Kwestorzy i pracownicy biura analiz finansowych uczelni
 • Kierownicy/pracownicy działu kształcenia
 • Osoby organizujące proces kształcenia w uczelni
 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668)

 • Dlaczego obliczamy koszty kształcenia
 • Zarządzanie kosztami poprzez zarządzanie godzinami
 • Czynniki wpływające na wysokość kosztów kształcenia
 

2. Koszty działalności dydaktycznej i ich podział (Rozporządzenie RM z dnia 18 grudnia 2012 r.):

 •  Koszty działalności studiów stacjonarnych
 • Koszty działalności studiów niestacjonarnych
 • Koszty pozostałej działalności dydaktycznej
 

3. Model matematyczny obliczania kosztów kształcenia:

 • Czynniki składające się na model obliczania kosztów kształcenia
 • Obliczanie składników modelu
 

4. Ćwiczenia z użyciem programu KKKM 30d:

 • Wprowadzanie danych do programu
 • Analiza otrzymanych wyników
 • Symulacje obliczeń
 

5. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych:

 • Projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2018 r.
 • Podział subwencji dla publicznych uczelni akademickich
 • Podział subwencji dla publicznych uczelni zawodowych
 • Wyniki przeprowadzonych symulacji
 • Graficzna interpretacja „wrażliwości” algorytmu na zmiany wartości danych wejściowych (uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe)
 

6. Rentowność usług edukacyjnych:

 • Próg rentowności procesów kształcenia
 • Studium przypadków określających rentowność procesów kształcenia
  Po zakończeniu szkolenia, od godziny 16.15 do 17.00, możliwe będą indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Miejsce: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81
Centrum Konferencyjne AS-BUD (budynek Comarch),
Data: 15 stycznia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:15
Godzina zakończenia szkolenia: 16:15
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr inż. Henryk Miłosz
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ekspert ds. zarządzania kosztami kształcenia (kalkulacje i analizy kosztów kształcenia w szkołach wyższych) oraz analiz algorytmów podziału dotacji.

Współwłaściciel firmy doradczej (www.mhm.com.pl) oraz nauczyciel akademicki w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Od 1974 pracuje w szkolnictwie wyższym (25 lat jako dyrektor administracyjny Oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, 5 lat pełnił funkcję kanclerza PWSZ w Elblągu, od 15 lat jest nauczycielem akademickim, w tym 6 lat pełnił funkcję prodziekana wydziału). Od 15 lat specjalizuje się w problematyce obliczania kosztów kształcenia i ich analizą. Jest autorem programu kalkulacyjnego kosztów kształcenia, zakupionego przez ponad 90% uczelni publicznych i kilkanaście niepublicznych. Świadczy usługi doradcze i obliczeniowe szkołom wyższym. Jest autorem kilkudziesięciu kompleksowych opracowań analiz kosztów kształcenia zrealizowanych na zlecenie polskich uczelni.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
c) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: szkolenia@irsw.pl

1. W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?
Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.

2. Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?
Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?
Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:
a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej,
b) wskazówek dojazdu,
c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch,
d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem,
e) wydawania certyfikatów,
f) faktur i płatności.

4. Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?
Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.

5. Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?
W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.

6. Co zawiera opłata za szkolenie?
W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:
- w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie,
- opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu
- autorskie materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
- lunch oraz serwis kawowy;
- dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.

7. Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl

8. Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?
Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia.

Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.

9. Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?
Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.

10. Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?
Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Masz pytania dotyczące szkolenia? - napisz do nas!
 
PATRONAT MEDIALNY NAD WYDARZENIEM PEŁNI: 

Al. Jerozolimskie 81

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl