Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Udostępnianie dokumentacji medycznej w szpitalu klinicznym na potrzeby dydaktyczne Sie19

Udostępnianie dokumentacji medycznej w szpitalu klinicznym na potrzeby dydaktyczne

W ostatnim czasie, w jednym ze szpitali klinicznych została przeprowadzona kontrola NFZ, po której kontrolerzy poddali pod wątpliwość podstawy prawne dotyczące udostępniania studentom dokumentacji medycznej, wskazując na brak jednoznacznych podstaw prawnych umożliwiających takie działanie.  Ek...

Więcej