Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Marzena Bichta Sty30

Marzena Bichta

Psycholog, trener, terapeuta TSR, doradca zawodowy, certyfikowany praktyk MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II, certyfikowany praktyk The EQ – i 2.0® Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierune...

Więcej
Magdalena Bis Sty30

Magdalena Bis

Psycholog, trener biznesu, ekspert w dziedzinie komunikacji i rozwoju osobistego, doradca zawodowy, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC, praktyk MBTI® - Step I i Step II, asesor Assessment&Development Centre. Specjalizuje się w realizacji warsztatów z ws...

Więcej
dr hab. Grzegorz Tylec Maj23

dr hab. Grzegorz Tylec

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, redaktor naczelny czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Potulickiej – podmiotu będącego właścicielem  jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw rolnych. Przez wiele lat orze...

Więcej
Jacek Lipski Lip16

Jacek Lipski

Ekspert z zakresu budowania modeli biznesowych, propozycji wartości, strategii marketingowych oraz działań marketingowych dla MŚP i startupów. Od grudnia 2015 r. działa pod marką B&L Consulting jako niezależny konsultant (m...

Więcej
Anna Rutz Lip30

Anna Rutz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: filologia germańska), programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Działaczka i ekspertka w zakresie stwarzania ...

Więcej
Mieczysława Szymańska Wrz29

Mieczysława Szymańska

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Z podatkami związana jest od 2001 roku, praktykę zdobywała jako konsultant podatkowy w prywatne...

Więcej
dr inż. Henryk  Miłosz Paź13

dr inż. Henryk Miłosz

  Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ekspert ds. zarządzania kosztami kształcenia (kalkulacje i analizy kosztów kształcenia w szkołach wyższych) oraz analiz algorytmów podziału dotacji. Współwłaściciel firmy doradczej (www.mhm.com.pl) oraz nauczyciel ...

Więcej
Anna Mrozowska Paź13

Anna Mrozowska

Wieloletni ekspert oraz Koordynator ekspertów ds. studiów doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie Członek Komisji do Spraw Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Absolwentka prawa oraz historii na UAM w...

Więcej
Agnieszka Sąsiadek Paź14

Agnieszka Sąsiadek

Ekspertka IRSW ds. studenckich oraz relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach studenckich, w tym w szczególności:  pomocy materialnej, wsparciu studentów z niepełnosprawnością oraz w kształceniu na profilu prakt...

Więcej
dr hab. Adrian Niewęgłowski Paź14

dr hab. Adrian Niewęgłowski

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie patentowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Doświadczony wykładowca. Prowadził szkolenia z prawa gospodarczego i prawa własności intelektualnej m.in. dla aplikantów adwokackich, kadry kierowniczej spółek handlowych, pracowników administracji publicznej, nauczyci...

Więcej
r.pr.  Tomasz Kocoł Paź15

r.pr. Tomasz Kocoł

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo i administracja. Wieloletni ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Koordynator Zespołu Ekspertów PKA ds. studenckich w latach 2015-2017. Obecnie jako ekspert ds. postępowania oceniającego nadal związany z ...

Więcej
Dr inż. Kinga Kurowska – Wilczyńska Paź15

Dr inż. Kinga Kurowska – Wilczyńska

Doktor nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Marketing. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Zarządzania PW w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Aktualnie pracuje na Politechnice Warszawsk...

Więcej
Dr Paweł Sadowski Paź15

Dr Paweł Sadowski

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym stosowania KPA w sprawach studenckich oraz postępowań rekrutacyjnych na studiach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów. Adiunkt w Katedrze Prawa Konsty...

Więcej
Dr Piotr Sitniewski Paź27

Dr Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej. Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej z latach 2008-2011, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej do dnia 16.10.2012 r. (zespół...

Więcej
Mariusz Lorenc Lis04

Mariusz Lorenc

Ekspert i lider zespołów doradczych, wykładowca, trener, autor z 25-letnim stażem pracy dla instytucji publicznych i biznesu. Partner firmy doradczej nFactor (Neuroedukacja). Ekspert Talent & Rewards w Willis Towers Watson. Kilkaset zrealizowanych pro...

Więcej
dr Monika Mucha Lis06

dr Monika Mucha

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Dora...

Więcej
Iza Rudzińska Lis14

Iza Rudzińska

  Prezes firmy Neuroedukacja. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Specjalizuje się w obszarze zwiększanie możliwości ludzi do uczenia się i wykorzystania osobistego potencjału w sytuacji zmiany oraz radzenia sobie ze stresem. Prowadzi Potential Assessment or...

Więcej
dr Maria Hulicka Lis16

dr Maria Hulicka

Doktor nauk ekonomicznych, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami podmiotów. Obecnie Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego od...

Więcej
Marcin Wojtkowiak Lis20

Marcin Wojtkowiak

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Socjolog, przedsiębiorca, od 2006 roku zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, doradztwem oraz zarządzaniem projektami unijnymi. ...

Więcej
dr hab. Anna Haładyj Lis20

dr hab. Anna Haładyj

  Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsi...

Więcej
Joanna Laskowska Lis22

Joanna Laskowska

Ukończyła kulturoznawstwo, a następnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą komunikacji międzykulturowej oraz wielokulturowości w przestrzeni uniwersytetu. .

Więcej
dr Łukasz Kierznowski Lis22

dr Łukasz Kierznowski

Doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z tego obszaru. Brał udział w rządowych i parlamentarny...

Więcej
Joanna Domagała Lis22

Joanna Domagała

Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na swojej macierzystej uczelni. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, proje...

Więcej
Aleksandra Jakubus Lis23

Aleksandra Jakubus

Od kilku lat zajmuje się tematyką kompleksowej analizy dorobku naukowego szkół wyższych (zgromadzonego w największych bazach bibliometrycznych) na potrzeby zarządzania nauką i planowania strategii w obrębie dyscyplin naukowych, szczególnie w kontekście zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej oraz twor...

Więcej
dr Katarzyna Świerk Lis23

dr Katarzyna Świerk

Katarzyna Świerk (ur. 1978), absolwentka chemii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk chemicznych (2007), absolwentka MBA (2018). Specjalizacja naukowa: metale ciężkie w osadach galwanicznych i glebach, metody odzysku metali ciężkich z osadów przemysłowych, odnawialne źródła energii. Autorka i współautorka artykułów i...

Więcej
dr Maciej Berek Lis23

dr Maciej Berek

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Podyplomowego Studium Legislacji na tym Wydziale, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. W latac...

Więcej
dr Artur Kokoszkiewicz Lis24

dr Artur Kokoszkiewicz

Radca prawny z doświadczeniem zdobywanym m.in.: w Samorządowym Kolegium Odwoławczym (9 lat). W IRSW zajmuje się kwestiami zgodności (compliance) obowiązującego prawa w sektorze szkolnictwa wyższego z regulacjami wewnętrznymi uczelni. Szczególną uwagę poświęca kwestiom procedury administracyjnej. Przygotowuje projekty ak...

Więcej
dr Jacek Lewicki Lis24

dr Jacek Lewicki

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie spec. w administracji publicznej). Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert i sekretarz zespołów oc...

Więcej
dr Aleksander Jakubowski Lis25

dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawac...

Więcej
Grzegorz Laskowski Gru17

Grzegorz Laskowski

Współtwórca, a obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 14-letnim doświadczeniem. Specjalizuje si...

Więcej
Piotr Pokorny Gru19

Piotr Pokorny

Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Doktorant w Katedrze Teorii Organizac...

Więcej
dr Adam Szot Gru20

dr Adam Szot

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunki prawo i administracja). Współpracuje z uczelniami jako konsultant i doradca m.in. w zakresie opracowywania strategii rozwoju oraz kluczowych wewnętrznych aktów prawnych (st...

Więcej

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl