Print Friendly, PDF & Email
+100%-
r.pr. dr Tomasz Kocoł Paź15

r.pr. dr Tomasz Kocoł

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo i administracja. Wieloletni ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Koordynator Zespołu Ekspertów PKA ds. studenckich w latach 2015-2017. Obecnie jako ekspert ds. postępowania oceniająceg...

Więcej
dr Łukasz Kierznowski Lis22

dr Łukasz Kierznowski

Doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z tego obszaru. Brał udział w rządowych i parlamentarny...

Więcej
Joanna Domagała Lis22

Joanna Domagała

Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na swojej macierzystej uczelni. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, proje...

Więcej
dr Jacek Lewicki Lis24

dr Jacek Lewicki

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie spec. w administracji publicznej). Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert i sekretarz zespołów oc...

Więcej
Grzegorz Laskowski Gru17

Grzegorz Laskowski

Współtwórca, a obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 14-letnim doświadczeniem. Specjalizuje si...

Więcej
Piotr Pokorny Gru19

Piotr Pokorny

Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 7-letnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Doktorant w Katedrze Teorii Organizac...

Więcej