Print Friendly, PDF & Email
+100%-

SZKOLENIE: Jak wdrożyć Ustawę 2.0: Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej

OPIS SZKOLENIA

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest kompleksowe i szczegółowe zapoznanie uczestników z nową formą kształcenia doktorantów wprowadzaną przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) – szkołami doktorskimi. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z warunkami tworzenia, prowadzenia i ewaluacji szkół doktorskich, zasadami tworzenia programów kształcenia i organizacji komponentu badawczego, prawami i obowiązkami doktorantów. Podczas szkolenia wskazane będą także regulacje przejściowe obejmujące doktorantów – uczestników dotychczasowych studiów doktoranckich.

 

Czego dowiedzą się uczestnicy:

 
..
Centrum Konferencyjne AS-BUD
Al. Jerozolimskie 81
Warszawa
Szkoły doktorskie
1 dzień
Brak wolnych miejsc
/  

Program szkolenia

10:00 - 11:30

Tworzenie i organizacja szkół doktorskich:

 • Uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej
 • Wspólne prowadzenie szkoły doktorskiej a wspólne kształcenie doktorantów
 • Regulamin szkoły doktorskiej
10:30 - 12:30

Rekrutacja do szkoły doktorskiej i organizacja procesu kształcenia doktorantów:

 • Rekrutacja do szkoły doktorskiej
 • Tworzenie programu kształcenia
 • Indywidualny plan badawczy
 • Zakończenie procesu kształcenia doktoranta
12:30 - 13:30

Zaprzestanie kształcenia doktorantów, zakończenie prowadzenia szkoły doktorskiej:

 • Skutki uzyskania kategorii naukowej B lub C
 • Ewaluacja szkoły doktorskiej i jej skutki
 • Zobowiązania względem doktorantów
14:15 - 15:30

Prawa i obowiązki doktorantów

 • Prawa i obowiązki doktorantów związane z kształceniem
 • Prawa doktorantów o charakterze socjalnym
 • Samorząd i organizacje doktorantów
Zarejestrowani uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań ekspertowi przed realizowanym szkoleniem. Wszystkie zagadnienia przesłane droga mailową, zostaną poruszone podczas zajęć.
 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 

Władze uczelni / instytutów PAN / instytutów badawczych odpowiedzialne za sprawy doktorantów

 

Nauczyciele akademiccy uczestniczący w kształceniu doktorantów (m.in. promotorzy, kierownicy dotychczasowych studiów doktoranckich)

 

Pracownicy zajmujący się administracyjną obsługą spraw doktorantów

PROWADZĄCY

dr Jacek Lewicki

 

Ekspert ds. zarządzania kosztami kształcenia

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie w administracji publicznej). Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną jako ekspert ds. postępowania oceniającego. Zajmuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, studiami doktoranckimi, ramami kwalifikacji oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Pracował m.in. w projekcie edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” pod patronatem Związku Banków Polskich (2015-16); Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013-15). Pełnił funkcje m.in. wiceprezesa Fundacji Młodej Nauki (2013-17), Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-15), eksperta ds. doktoranckich PKA (2012-13), eksperta bolońskiego (2011-13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-11). Interesuje się także edukacją pozaformalną i samorządem terytorialnym (w szczególności problematyką miejską).

Więcej

 
 

Centrum Konferencyjne AS-BUD

 

Aleje Jerozolimskie 81

 

02-001 Warszawa

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?

  Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.
 • Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?

  Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?

  Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi: a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej, b) wskazówek dojazdu, c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch, d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem, e) wydawania certyfikatów, f) faktur i płatności.
 • Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?

  Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.
 • Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?

  W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.
 • Co zawiera opłata za szkolenie?

  W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi: - w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie, - opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu - autorskie materiały szkoleniowe - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, - lunch oraz serwis kawowy; - dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.
 • Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?

  Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl
 • Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?

  Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia. Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.
 • Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?

  Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.
 • Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?

  Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Musisz przekonać przełożonych?

POBIERZ BROSZURĘ

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Informacje o uczestniku:
Informacje o zgłaszającym (jeśli inny niż uczestnik):
Informacje o uczelni/instytucji/firmie:
Informacje dodatkowe:

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl