Print Friendly, PDF & Email
+100%-

SZKOLENIE: Obsługa cudzoziemców na studiach wyższych

OPIS SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy potrzebnej do kompleksowej obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach wyższych od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość. Szkolenie prowadzone jest na uczelni macierzystej pracowników administracji oraz w języku polskim, co ma dawać jak największe poczucie komfortu dla uczestników szkolenia.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału mających bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w swojej codziennej pracy, w tym pracownicy działów współpracy z zagranicą, działów obsługi studenta (zagranicznego) oraz wszystkich pracowników, którzy mają lub mieć będą w swojej pracy do czynienia z obsługa studenta cudzoziemca na jakimkolwiek z etapów jego studiów.

 
..
Centrum Konferencyjne AS-BUD
Al. Jerozolimskie 81
Warszawa
Internacjonalizacja kształcenia i obsługa cudzoziemców
1 dzień
Pozostało 25 miejsc
/  

Program szkolenia

9:00 - 10:30

Ustawa 2.0 – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 • Nowe definicje
 • Struktura rady uczelni
 • Finansowanie szkół wyższych
10:30 - 12:00

Cudzoziemcy

 • Podstawowe pojęcia
 • Podstawy podejmowania i odbywania studiów
 • Kształcenie krótkoterminowe i długoterminowe
12:00- 13:30

Podstawy prawne podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Polsce

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej
 • Ustawa o języku polskim, wraz ze zmianami, które weszły w 2015 r. i 2016 r., oraz nowe rozporządzenia MNiSW do tej ustawy
 • Wybrane zagadnienia ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.
13:30 - 15:00

Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w Polsce

 • Zasady rekrutacji i odbywania studiów
 • Dyplomy i inne dokumenty związane z odbywaniem studiów
 • Zasady płatności za studia
15:00 - 16:00

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o zmiany w sprawozdawczości i rekrutacji cudzoziemców

 • Wprowadzenie i definicje
 • Zadania i obowiązki NAWA
 • Zmiany w systemie POLon
 • Uwierzytelnianie dokumentów
Zarejestrowani uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań ekspertowi przed realizowanym szkoleniem. Wszystkie zagadnienia przesłane droga mailową, zostaną poruszone podczas zajęć.
 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 

Pracowników administracji

uczelni i wydziałów obsługujących studentów zagranicznych

 
 

Pracowników działów współpracy z zagranicą

   

PROWADZĄCY

Joanna Domagała

 

Ekspertka ds. internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej

Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na swojej macierzystej uczelni. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE) oraz Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Od 2017 r. jest także koordynatorem Akademii Internacjonalizacji Study in Poland. Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi, a prywatnie jest miłośniczką podróżowania, pasjonatem nowych kulinarnych smaków oraz thriathlonistką-amatorem.

Więcej

 
 

Centrum Konferencyjne AS-BUD

 

Aleje Jerozolimskie 81

 

02-001 Warszawa

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?

  Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.
 • Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?

  Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?

  Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi: a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej, b) wskazówek dojazdu, c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch, d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem, e) wydawania certyfikatów, f) faktur i płatności.
 • Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?

  Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.
 • Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?

  W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.
 • Co zawiera opłata za szkolenie?

  W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi: - w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie, - opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu - autorskie materiały szkoleniowe - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, - lunch oraz serwis kawowy; - dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.
 • Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?

  Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl
 • Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?

  Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia. Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.
 • Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?

  Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.
 • Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?

  Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Musisz przekonać przełożonych?

POBIERZ BROSZURĘ

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl