W artykule dokonano statystycznej analizy liczby prowadzonych kierunków studiów i liczby studiowań w Polsce. Wzięto pod uwagę poziomy kształcenia, dziedziny nauki/sztuki i typy uczelni. Analiza obejmuje okres lat 2012 – 2019.

Zmiany w liczbie uczelni i prowadzonych przez nie kierunków studiów

Mimo, iż liczba uczelni w polskim systemie szkolnictwa wyższego spada (z 456 uczelni w 2012 roku do 382 w roku 2019), liczba kierunków studiów na przestrzeni lat systematycznie rośnie. Największy spadek liczby uczelni odnotowano wśród instytucji niepublicznych, bowiem z 311 uczelni w 2012, pod koniec roku 2019 pozostały 234 placówki.

W roku 2019, zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych, prowadzono 6919 kierunków studiów, co stanowi przyrost o 1027 w stosunku do liczby kierunków prowadzonych w roku 2012. Zdecydowana większość kierunków przypada na studia I stopnia – obserwuje się powolny, jednak stały wzrost ich liczby, gdy na studiach II stopnia proces ten postępuje bardziej dynamicznie (Wykres 1). Równocześnie, ze wzrostem liczby kierunków występuje zjawisko wygaszania i likwidacji kierunków, jednak jego skala jest niewielka, bowiem do 2019 roku rozpoczęto wygaszanie 451 kierunków, a zlikwidowano 13. Najliczniejszą grupę wygaszanych kierunków stanowią pedagogika (16%), zarządzanie (9%), administracja i informatyka (po 6%). W 78% przypadków były to studia I stopnia, w 19% studia II stopnia, natomiast w 3% – jednolite studia magisterskie.

Wykres 1.

Źródeł takiej proporcji upatrywać można we wcześniejszym upowszechnieniu dwustopniowego systemu studiów, narzuconego przez postulaty zawarte w Deklaracji Bolońskiej oraz w zmianach w przepisach, czego skutkiem była powszechna transformacja jednolitych studiów magisterskich w strukturę dwustopniową. Jedynie kierunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów kierunki studiów są prowadzone jako jednolite studia magisterskie (m.in. lekarski, fizjoterapia, weterynaria, prawo, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) lub mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie (psychologia, architektura, reżyseria, grafika lub kierunki, na których kształci się wyłącznie kandydatów na żołnierzy zawodowych), co wiąże się nierozerwalnie z ich specyfiką.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z pełną treścią artykułu przygotowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

Sprawdź nasze pozostałe materiały edukacyjne:

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie opracowywania wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zadzwoń pod numer: +48 81 8228 615

Napisz e-maila: biuro@irsw.pl