Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Zachęcamy do zapoznania się z kompendium wiedzy na temat tworzenia nowego kierunku studiów na uczelni. Z pomocą ekspertów IRSW dowiedzą się Państwo w jaki sposób przygotować się do procesu mającego na celu uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów. Udzielimy odpowiedzi na pytania o tworzenie koncepcji kształcenia, przedstawimy skuteczne metody opracowywania wniosków o otwarcie studiów i pokażemy w jaki sposób dokonać weryfikacji formalno-prawnej przygotowywanej dokumentacji. Obok niezbędnej teorii znajdziecie tu Państwo wiele wskazówek praktycznych, które zwiększą szanse na pozytywną ocenę wniosku o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów przez MEiN i PKA

Dlaczego tak wiele wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów jest ocenianych przez Polską Komisję Akredytacyjną negatywnie?

Zawarte w sprawozdaniu z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2021 statystyki prezentujące skuteczność składanych wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wskazują, że ok. połowa z nich jest ro...

Więcej

Kalendarz prac nad przygotowaniem wniosku o utworzenie kierunku studiów uruchamianych w semestrze zimowym (dla wniosków składanych do 31 marca 2022 r.)

31 marca 2022 r. to najbliższy termin składania wniosków o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów. Dotyczy on kierunków, na których kształcenie miałoby się rozpocząć w kolejnym roku akademickim (semestr zimowy 2022/2023). Przygotowania do tego zadania warto rozpocząć już teraz, p...

Więcej

„Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów – wzór proponowany przez PKA krok po kroku” – materiały edukacyjne z webinaru Grzegorza Laskowskiego

Dla subskrybentów naszego newslettera udostępniliśmy nagranie i odpowiedzi na pytania z webinaru „Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów – wzór proponowany przez PKA krok po kroku” z dnia 17 czerwca 2021 r. Podczas webinaru ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wy...

Więcej

Webinary IRSW: Tworzenie kierunku studiów

Zapraszamy do obejrzenia webinarów IRSW z zakresu tworzenia kierunku studiów przygotowanych przez ekspertów IRSW dla pracowników i przedstawicieli szkół wyższych, aby usprawnić funkcjonowanie uczelni w tym obszarze. Udostępniliśmy nagrania następujących webinarów: ...

Więcej

Kalendarz prac nad przygotowaniem wniosku o utworzenie kierunku studiów uruchamianych w semestrze letnim (dla wniosków składanych do 31 lipca 2021 r.)

Przygotowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów to skomplikowane i wielowątkowe zadanie dla zespołu uczelnianego. Jego formalne opracowanie jest już w zasadzie jednym z ostatnich etapów prac. Kluczowa dla uzyskania pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest koncepc...

Więcej

Sprawdź, jak wspieramy uczelnie w przygotowywaniu wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!