Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy kompleksowe wsparcie doradcze i prawne w utworzeniu uczelni niepublicznej. Pomagamy założycielom w przeprowadzeniu procesu uzyskania pozwolenia na utworzenie szkoły wyższej oraz na prowadzenie studiów (na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym) od etapu przygotowawczego po złożenie kompletu niezbędnych dokumentów.

Specjalizujemy się w realizacji badań i analiz przydatnych do podjęcia właściwych decyzji strategicznych, opracowaniu założeń strategicznych, ustrojowych i organizacyjnych funkcjonowania uczelni, pomocy w przygotowaniu wniosków o pozwolenie na prowadzenie studiów oraz w opracowaniu wszystkich aktów prawnych i dokumentów niezbędnych w procesie utworzenia uczelni.

Z naszymi Partnerami pracujemy procesowo, w oparciu o pogłębione badania i analizy, a wszyscy nasi konsultanci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie w procesach tworzenia uczelni i koordynacji procesu uzyskania uprawnień na prowadzenie kształcenia na studiach. Dzięki temu znacznie zwiększamy efektywność całego procesu i minimalizujemy ryzyko wystąpienia opóźnień i błędów.

Usługa obejmuje organizacyjno-prawne wsparcie doradcze dla Założyciela i jego zespołu, w utworzeniu nowej uczelni niepublicznej, w tym w opracowaniu:

1. strategii uczelni (dokument wymagany przy tworzeniu uczelni);
2. kompletnego wniosku o wpis nowej uczelni do ewidencji uczelni niepublicznych;
3. kompletnego wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (wymaganego równolegle do wniosku wskazanego w pkt. 2);
4. projektów aktów prawnych i wytycznych, niezbędnych do organizacji i uruchomienia kształcenia w nowo utworzonej uczelni.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Zapewniamy Założycielowi i kadrze zarządzającej przyszłą uczelnią wsparcie doradcze, merytoryczne i organizacyjne na każdym etapie prac.

SPRAWDZONA METODYKA PRACY

Cały proces realizujemy w oparciu o sprawdzone praktyki i metody pracy, dzięki czemu zwiększamy jego efektywność i minimalizujemy ryzyko wystąpienia opóźnień i błędów.

ZEWNĘTRZNE SPOJRZENIE

Zapewniamy zewnętrzne, obiektywne spojrzenie na wypracowane założenia strategiczno-organizacyjne oraz koncepcje kształcenia na danym kierunku.

DOŚWIADCZONY I SPRAWNY ZESPÓŁ

Usługa realizowana jest przez zespół ekspertów z doświadczeniem w procesie tworzenia uczelni i koordynacji procesu uzyskania uprawnień na prowadzenie kształcenia na studiach, co usprawnia cały proces ubiegania się o pozwolenie na utworzenie uczelni.

Polecani konsultanci

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

e-mail: biuro@irsw.pl
Godziny pracy biura: 8.00 - 15.00