Oferujemy wszechstronne wsparcie doradcze dla szkół wyższych i innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego, świadczone w oparciu o specjalistyczną wiedzę i znaczące doświadczenie naszych ekspertów.


Opracowujemy skuteczne rozwiązania służące rozwiązywaniu bieżących problemów uczelni, wywołanych zmieniającą sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną w naszym kraju. Dostarczamy szkołom wyższym narzędzia wspierające ich rozwój oraz pomagamy w realizacji ich strategicznych celów. Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i dążymy do  maksymalnego zadowolenia oraz spełnienia jego potrzeb.  
Doradzamy w zakresie:
 • stosowania prawa o szkolnictwie wyższym,
 • tworzenia i modernizacji wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • zarządzania i optymalizacji wewnętrzny procesów zachodzących w uczelni,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju kompetencji kadr,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów unijnych.
 

1. Doradztwo strategiczne

 • opracowanie strategii rozwoju uczelni,
 • przeprowadzenie analiz strategicznych
 • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych,
 • opracowanie misji uczelni,
 • przygotowanie analiz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
 • określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • przygotowanie analiz SWOT.
 • opracowanie rekomendacji wyborów strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej uczelni.

2. Doradztwo prawne (bieżące)

 • tworzenie nowych kierunków studiów i przekształcanie już istniejących,
 • tworzenie procedur administracyjnych (indywidualne, stypendialne, awanse naukowe),
 • bieżące konsultacje i porady prawne,
 • przygotowanie wniosków do MNiSW, PKA, RGNiSW, itp. w sprawach dotyczących kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych,
 • przygotowanie wniosków do CK, PKA oraz RGNiSW w sprawach uprawnień do nadawania stopni naukowych,

3. Audyty

 • audyty wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • audyty systemów przyznawania pomocy materialnej,
 • audyty systemów obsługi spraw studenckich i doktoranckich.

4. Doradztwo personalne

 • przygotowanie i realizacja procesu rekrutacyjnego,
 • opracowanie systemu opisów stanowisk,
 • ocena predyspozycji zawodowych
 • przygotowanie i wdrożenie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • badania typów osobowości, predyspozycji zawodowych i umiejętności pracowników/ aplikantów
 • analiza potrzeb szkoleniowych

5. Wsparcie w budowaniu przewagi rynkowej

 • opracowanie i wdrożenie polityki budowania relacji z otoczeniem,
 • opracowanie i wdrożenie programów absolwenckich,
 • opracowanie, wdrożenie i realizacja polityki internacjonalizacyjnej,
 • opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • analizujemy sytuację, potrzeby uczelni/instytucji oraz cele jakie stawia przed sobą kadra zarządzająca (w drodze analizy dokumentacji, omówienia problemu, spotkań konsultacyjnych lub po przeprowadzeniu pełnego audytu),
 • wskazujemy obszary wymagające zmian lub obszary o potencjale rozwojowym,
 • rekomendujemy skuteczne metody rozwiązywania poszczególnych kwestii a także sposoby realizacji zamierzonych celów,
 • pomagamy we wdrażaniu przyjętych rozwiązań,
 • szkolimy pracowników uczelni, wspierając rozwój ich kompetencji,
 • oceniamy skuteczność podjętych działań.
 • wsparcie specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem ekspertów,
 • opieka merytoryczna dedykowanego eksperta IRSW oraz opieka organizacyjna pracownika biura IRSW,
 • profesjonalna diagnoza obszarów wymagających poprawy,
 • koncepcje rozwiązań dostosowane do specyfiki uczelni zwiększające skuteczność podejmowanych działań,
 • kompleksowa i efektywna implementacja nowych rozwiązań eliminująca ryzyko błędów oraz kosztów z nimi związanych,
 • dostosowanie bieżących i strategicznych decyzji uczelni do obowiązujących regulacji prawnych oraz najnowszych trendów w szkolnictwie wyższym,
 • optymalizacja i redukcja wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych uczelni,
 • usługi dopasowane do potrzeb i specyfiki uczelni,
 • podniesienie kompetencji pracowników uczelni wyposażenie ich w najnowszą dostępną wiedzę, 

ponadto:

 • raporty i spotkania na każdym etapie prac doradczych,
 • konsultacje powdrożeniowe,
 • atrakcyjne upusty cenowe dla stałych partnerów.

Dysponujemy zespołem znakomitych ekspertów, wśród których znajdują się  trenerzy, wykładowcy akademiccy oraz specjaliści z różnych dziedzin od lat współpracujący z uczelniami oraz instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, w tym m.in.:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Polska Komisja Akredytacyjna i jej Biuro;
 • Rada Młodych Naukowców przy MNiSW.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

[recaptcha]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.