Oferujemy wsparcie dla uczelni i innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, realizację projektów rozwojowych, badawczych i edukacyjnych. Zapewniamy kompleksową obsługę od etapu tworzenia koncepcji projektu po rozliczenie dotacji.


Oferta Instytutu obejmuje usługi polegające m.in. na:
  • wyszukaniu źródła finansowania dla konkretnych przedsięwzwięć
  • opracowaniu diagnozy dotyczącej możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla określonego podmiotu, w tym unijnych, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • przygotowaniu wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • prowadzeniu negocjacji i przygotowaniu dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, kompleksowej realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto oferujemy:
  • pozyskanie partnerów dla konkretnych projektów
  • optymalizację kosztów związanych z realizacją projektów
  • usługi doradcze i szkoleniowe
  • wsparcie w działaniach promocyjnych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

[recaptcha]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.