Szkolenia otwarte i ich forma nie zawsze spełniają oczekiwania danej uczelni, która potrzebuje programu szkoleniowego „skrojone na miarę”, dostosowanego do jej aktualnych potrzeb oraz do poziomu wiedzy i zaawansowania jej pracowników i specyfiki danej uczelni.


Do tworzenia i organizowania zamkniętych szkoleń i seminarium podchodzimy bardzo elastycznie i umożliwiamy naszym partnerom ustalenie wielu parametrów, począwszy od miejsca i formy szkolenia, przez jego program organizacyjny i merytoryczny, aż po dobór metod dydaktycznych i formy przeprowadzenia szkolenia.

Wszystko to odbywa się pod okiem doświadczonych ekspertów IRSW. Z naszej strony gwarantujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają aktualne informacje, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz najnowszymi trendami w omawianej dziedzinie.
Organizujemy szkolenia zamknięte dla:
 • kadry zarządzającej oraz pracowników dministracyjnych szkół wyższych,
 • pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni,
 • przedstawicieli instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze szkolnictwa wyższego,
 • studentów i doktorantów.

1. Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie
Określenie tematyki oraz podstawowych parametrów szkolenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Instytutu – www.irsw.pl
2. Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych
Bezpośredni kontakt ze strony eksperta IRSW w celu ustalenia szczegółowych potrzeb szkoleniowych.
3. Opracowanie wstępnej wersji programu szkolenia
Przygotowanie przez eksperta IRSW oferty szkolenia z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych – dobór zagadnień szczegółowych i metod szkoleniowych.
4. Konsultacje i przygotowanie ostatecznej oferty szkoleniowej
Wspólna analiza wstępnej oferty szkoleniowej – ostateczne określenie wszystkich kwestii organizacyjnych i merytorycznych.
5. Przygotowanie szkolenia
Wewnętrzne konsultacje między ekspertami IRSW. Przygotowanie merytoryczne szkolenia i materiałów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców.
6. Przeprowadzenie szkolenia
Realizacja potrzeb szkoleniowych w formie dostosowanej do odbiorców.
7. Ewaluacja
Podsumowanie i ocena efektywności szkolenia przez uczestników.
8. Konsultacje poszkoleniowe
Możliwość konsultowania zagadnień szczegółowych z ekspertem po zakończeniu szkolenia, w ustalonym zakresie.

Na naszych szkoleniach pracujemy na konkretnych przypadkach. Uczestnicy mogą wspólnie z ekspertem opracować rozwiązanie problemów z jakimi aktualnie boryka się dana uczelnia. Dodatkowo, po każdym szkoleniu zostawiamy czas na indywidualne konsultacje z ekspertem.


 • szkolenia IRSW prowadzone są przez doświadczonych i wyspecjalizowanych ekspertów, zgodnie z przyjętym standardem szkoleniowym,

 • metodyka nauczania oparta na najlepszych praktykach szkoleń biznesowych,

 • wszystkie szkolenia są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań odbiorców zarówno pod względem merytorycznym i metodologicznym oraz organizacyjnym,

 • kładziemy bardzo silny akcent na ich praktyczność – szkolenia w swej zawartości bazują na praktycznych przykładach i prowadzone są z wykorzystaniem metod umożliwiających sprawdzenie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce (case study),

 • tematyka szkoleń oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji uczestników,

 • zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, także w wersji on-line dostępne bezterminowo po zakończeniu szkolenia,

 • zajęcia prowadzone są w grupach merytorycznie i liczebnie pozwalających na uzyskanie zakładanych efektów

 • realizowane przez nasz szkolenia zamknięte pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczelni poprzez dostarczenie jej pracownikom niezbędnej wiedzy;

Dysponujemy zespołem znakomitych ekspertów, wśród których znajdują się trenerzy, wykładowcy akademiccy oraz specjaliści z różnych dziedzin od lat współpracujący z uczelniami. Ponadto w skład naszego zespołu specjalistów wchodzą doświadczeni trenerzy, psychologowie, doradcy zawodowi którzy przez wiele lat pracowali w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego. Ich wiedza i umiejętności to gwarancja dobrego i stabilnego rozwoju kadr uczelni.

Rozumiemy złożoność i relatywność trudności i problemów z jakim boryka się środowisko akademickie, dlatego nasze działania i programy wspierające lub/i naprawcze przygotowujemy w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie klienta/instytucji oraz wnikliwą analizę i diagnozę zastanej sytuacji. Rozwiązania, które proponujemy opieramy zarówno na licencjonowanych narzędziach jak i na autorskich programach przygotowanych przez naszych ekspertów.


Doświadczenie – mamy na koncie ponad 6 lat doświadczeń w opracowywaniu i realizowaniu projektów szkoleniowych dedykowanych pracownikom szkół wyższych i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 200 szkoleń, w których udział wzięło ponad 4000 uczestników reprezentujących z ponad 100 uczelni z całego kraju. Wśród przeszkolonych osób znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej (rektorów, dziekanów, kanclerzy, dyrektorów), nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych szkół wyższych.

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
• Akademia Pedagogiki Specjalnej
• Akademia Pomorska W Słupsku
• Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
• Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie
• Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
• Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o.
• Fundacja Absolwentów UMCS
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
• Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
• Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
• Politechnika Lubelska
• Politechnika Łódzka, Inst. Matematyki
• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
• Politechnika Rzeszowska Im.ignacego Łukasiewicza
• Politechnika Śląska
• Politechnika Świętokrzyska
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Warszawska Wydział Transportu
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Szkoła Główna Handlowa
• Uczelnia Łazarskiego
• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Uniwersytet Gdański
• Uniwersytet Humanistycznospołeczny
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
• Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
• Uniwersytet Łódzki-Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Uniwersytet Opolski
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Uniwersytet Rzeszowski
• Uniwersytet Szczeciński
• Uniwersytet Śląski
• Uniwersytet w Białymstoku
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Wrocławski
• Uniwersytet Zielonogórski
• Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
• Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
• Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
• Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
• Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
• Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu