Oferujemy szkołom wyższym i innym jednostkom sektora szkolnictwa wyższego kompleksowe usługi w zakresie doraźnej pomocy prawnej oraz stałej obsługi prawnej, umożliwiające im realizowanie swoich planów rozwojowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 KOMPLEKSOWA WERYFIKACJA LEGISLACYJNA PROJEKTÓW STATUTÓW UCZELNI (KLIKNIJ)

 
Oferujemy uczelniom usługi prawne we wszystkich dziedzinach związanych z funkcjonowaniem uczelni, w szczególności  z obszarów: prawa o szkolnictwie wyższym, prawa własności intelektualnej i nowych technologii w tym prawa autorskiego oraz prawa gospodarczego.

1. Doraźna pomoc prawna:

 • bieżące konsultacje, porady prawne (telefoniczne/mailowe),
 • interpretacje obowiązujących przepisów prawnych w konkretnych sytuacjach,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie umów, aneksów, pism oraz projektów innych dokumentów oraz ich sporządzanie na zlecenie Rektora lub Kanclerza,
 • opiniowanie oraz przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych tj. Zarządzeń, Uchwał itp..

2. Stała obsługa prawna (outsourcing usług):

 • doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez uczelnię,
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością uczelni,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 • uczestnictwo lub reprezentacja uczelni w negocjacjach prowadzonych z podmiotami/osobami trzecimi,
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz uczelni,
 • reprezentowanie uczelni w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,
 • kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także współpraca z uczelnią,
 • opiniowanie wydawanych decyzji oraz ich sporządzanie na zlecenie Rektora lub Kanclerza,
 • realizacja innych czynności jeżeli charakter prawny sprawy dotyczy działalności uczelni.

Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego i posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z różnymi rodzajami uczelni czy wydziałów (techniczne, artystyczne, medyczne, itp.) 

Dzięki specjalistycznej wiedzy i unikalnemu know-how proponowane przez nas rozwiązania prawne (np. regulaminy, uchwały czy zarządzenia) są w pełni dostosowywane do potrzeb naszych klientów z uwzględnieniem ich szczególnych wymagań.

Pozwalamy Klientom spać spokojnie. Nie każdy musi znać się na przepisach – od tego jest Zespół Ekspertów IRSW. Naszym celem jest pełny monitoring i wdrażanie określonych rozwiązań i przepisów prawa przy jednoczesnym zapewnieniu klientowi komfortu, że nie zaskoczy go żadna zmiana, kontrola lub wizytacja.

Prowadzimy Klientów „za rękę”. Znając realia funkcjonowania szkół wyższych oraz realizując misję IRSW, wszelkie dokumenty lub propozycje zaproponowane w ramach wsparcia prawnego są każdorazowo przedstawiane i omawiane z Klientem w celu ich łatwiejszego zrozumienia oraz dokonania świadomego wyboru bez obawy o naruszenie przepisów.

 • wsparcie specjalistyczną wiedzą prawniczą,
 • opieka merytoryczna dedykowanego zespołu ekspertów prawnych IRSW oraz opieka organizacyjna pracownika biura IRSW,
 • profesjonalna diagnoza obszarów wymagających poprawy,
 • pewność, że działalność uczelni prowadzona jest na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,
 • optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem działu prawnego uczelni.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

[recaptcha]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Pana Balcera 6 lok. 5. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.