Opracowanie strategii marki uczelni i planów komunikacji marketingowej

Czołowe uczelnie świadomie kreują swój wizerunek w oparciu zidentyfikowaną tożsamość, jasno zdefiniowane wartości, wyróżniki i DNA marki. Na tej podstawie formułowane są kluczowe wytyczne oraz przygotowywane szczegółowe plany działania. Najczęściej te elementy zawarte są w dokumencie określającym strategię marki uczelni. Proces opracowania strategii marki dla uczelni, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter planowania strategicznego. Należy przy tym pamiętać, że jest to substrategia, podległa i realizująca cele strategii rozwoju uczelni. Proces projektowania strategii marki powinien być oparty na wynikach audytu marketingowego oraz wnioskach z badań opinii odnośnych grup interesariuszy.

Cele wizerunkowe uczelni przekładają się na cały szereg wymiernych i niezwykle ważnych dla uczelni efektów związanych z powodzeniem rekrutacji, wskaźnikami retencji studentów, czy też atrakcyjnością uczelni dla krajowej i międzynarodowej kadry akademickiej. Dlatego wspieramy uczelnie w pełnym zakresie opracowania strategii marki oraz wykonawczych planów komunikacji marketingowej.

W jaki sposób pracujemy?

 • Przeprowadzamy kompleksowe badania ilościowe oraz jakościowe, pogłębiając i uzupełniając wnioski z badań ilościowych, w szczególności dotyczące genezy zidentyfikowanych problemów wizerunkowych oraz potencjalnych wartości i wyróżników marki;
 • Przeprowadzamy wizję lokalną w celu lepszego poznania i zrozumienia procesu marketingowego uczelni;
 • Realizujemy warsztaty z udziałem władz oraz osób odpowiedzialnych za proces marketingu w uczelni;
 • Opracowujemy dokument strategii marki uczelni.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

 • Opracowany i przedstawiony uczelni raport badawczy, zawierający podsumowanie analiz oraz wnioski;
 • Opracowany dokument strategii marki zawierający m.in:
  – określenie podstawowych wartości marki, 
  – pogłębione określenie podstawowych wyróżników marki powiązanych z jej wartościami, 
  – projekt podstawowej obietnicy marki, 
  – określenie pozostałych elementów DNA marki jak styl komunikacji, Brand Experience, Brand Design, etc..
 • Opracowany plan komunikacji marketingowej na dany rok akademicki.

baza wiedzy

Najnowsze materiały z Bazy Wiedzy

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepsze dla Państwa rozwiązania. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgody