Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Co nas wyróżnia?

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Dysponujemy zespołem znakomitych i doświadczonych ekspertów, od lat współpracujących z uczelniami oraz innymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, w tym m.in. z: Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Radą Młodych Naukowców przy MNiSW.

ROZUMIENIE POTRZEB UCZELNI

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści, którzy wywodzą się z różnych uczelni w kraju i za granicą. Dzięki temu wiemy jak różne są problemy i cele uczelni publicznych i niepublicznych. Znamy i rozumiemy wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych.

ŚWIADOMOŚĆ TRENDÓW

Mamy świadomość trendów w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym. Posiadamy wiedzę nt. dobrych praktyk stosowanych na światowych uczelniach oraz wiemy jak je zaimplementować w polskich warunkach. W ramach współpracy z różnymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego korzystamy także ze wsparcia know how naszych Partnerów.

SKUTECZNOŚĆ W DZIAŁANIU

Oferujemy uczelniom rozwiązania oparte na pogłębionych badaniach, analizach, specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu. Szacujemy stopień ryzyka podejmowanych przez uczelnię działań i zajmujemy się jego niwelowaniem. Relacje z klientami oparte są zawsze na wzajemnym zaufaniu i gwarancji zachowania pełnej poufności.

SPECJALIZACJA

Prawo o szkolnictwie wyższym

99%

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia

99%

Zarządzanie zasobami ludzkimi

90%

Projekty i dotacje unijne

90%

Badania i ekspertyzy

85%

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl