Wczoraj tuż przed północą Sejm przyjął nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa reforma szkolnictwa zakłada duże zmiany w funkcjonowaniu polskich uczelni, szczególnie ich zarządzaniu i finansowaniu. Zmieni się również podejście do badań naukowych i nauczania studentów.

Jakie korzyści według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego może nieść za sobą nowa ustawa?

 • zarządzający uczelniami z większymi możliwościami i odpowiedzialnością,
 • większa autonomia uczelni w zakresie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
 • połączenie strumieni finansowania – jedna subwencja, a nie niezliczone dotacje celowe dla uczelni,
 • nowy organ doradczy – rada uczelni,
 • wybory organów uczelni bardziej zdemokratyzowane,
 • wykładowcy z większymi pensjami i kosztem uzyskania przychodu (50 proc. kosztów uzyskania przychodu),
 • podwyżki wynagrodzeń dla blisko 50 proc. nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych,
 • pensje minimalne nauczycieli akademickich wzrosną o średnio 800 złotych,
 • wszyscy doktoranci ze stypendiami – na początku 2 350 zł, a po ocenie śródokresowej – 3 632 złotych brutto,
 • nowe ścieżki kariery akademickiej – nauczyciel akademicki pracownikiem dydaktycznym badawczym lub badawczo-dydaktycznym,
 • większa stabilność zatrudnienia nauczycieli akademickich,
 • polscy naukowcy bardziej widoczni w świecie,
 • ewaluacja w dyscyplinach, a nie wydziałach,
 • łączenie dyscyplin i większa interdyscyplinarność,
 • lepsza jakość badań naukowych,
 • wsparcie polskich czasopism,
 • urlopy rodzicielskie (macierzyńskie i ojcowskie) dla doktorantów, na zasadach podobnych do osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 • studenci bardziej chronieni i z dyplomem wartym więcej na rynku pracy,
 • lepsza dydaktyka i nowe rozwiązania projakościowe w zakresie przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy,
 • opłaty znane od początku studiów i dyplom w terminie,
 • przedstawiciele studentów w organach kolegialnych uczelni,
 • dodatkowe wsparcie dla uczelni z mniejszych ośrodków akademickich,
 • dodatkowe środki finansowe dla uczelni, których absolwenci dobrze sobie radzą na rynku pracy,
 • konkurs „Inicjatywy doskonałości – uczelnie badawcze”, w ramach którego zostaną wyłonione uczelnie wiodące mogące konkurować z zagranicznymi uczelniami,
 • zwiększenie nakładów na system – uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa.

Reformy szkolnictwa od lat domagało się środowisko akademicki. Konstytucję dla nauki poparło 233 posłów. W przyszłym tygodniu Ustawą 2.0 zajmą się senatorowie, następnie będzie oczekiwać na podpis Prezydenta RP.