W związku z trwającymi pracami nad Ustawą 2.0., Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP opracowała raport: “Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0”.
.

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP została powołana przez Prezydium Konferencji Rektorów, w porozumieniu z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład Komisji wchodzą 2 zespoły, których członkami są osoby rekomendowane przez KRASP i RGNiSW, w tym doświadczeni eksperci oraz młodzi badacze kwestii związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Okres kadencji Komisji wynosi 4 lata (2016 – 2020).

Raport Komisji, dotyczący Ustawy 2.0., opiera się na analizie porównawczej założeń opracowanych przez trzy zespoły ekspertów. Zawiera również rekomendacje Komisji i własne propozycje rozwiązań wybranych problemów. Raport uwzględnia także wyniki badań ankietowych, skierowanych do rektorów lub prorektorów uczelni członkowskich KRASP, dotyczących zagadnień określonych jako governance (zarządzanie) w szkolnictwie wyższym.

Ze względu na dynamikę procesów, zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego, Komisja będzie kontynuowała prace, w efekcie których powstaną kolejne raporty.

Raport Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP można pobrać TUTAJ.

Źródło: KRASP