Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym będzie obowiązywać od 1 października 2018 r. Poszczególne rozwiązania i regulacje zostaną wprowadzone stopniowo, dlatego też uczelnie będą miały czas na przystosowanie się do zmian.
.

Masowy charakter kształcenia przyczynia się do wzrostu poziomu wiedzy oraz wykształcenia społeczeństwa, jednak ze względu na to, iż powoduje jednocześnie spadek jakości kształcenia oraz obniżenie jakości badań naukowych, zostanie on zlikwidowany.

Nowy algorytm przyznawania dotacji dla uczelni powinien w krótkim czasie wpłynąć na zwiększenie jakości kształcenia. Dlatego też, obowiązujące od 1 stycznia br. zasady finansowania m.in. promują relację mistrz – uczeń, popularyzują również prowadzenie zajęć w małych grupach.

Założeniem rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest budowa innowacyjnej gospodarki w oparciu o dokonania i odkrycia naukowców, stąd też należy zwiększyć nacisk na rozwój badań naukowych, co przełoży się na rozkwitu gospodarczego kraju.

Zmiany w funkcjonowaniu uczelni będą wprowadzane w sposób ewolucyjny, równocześnie z prowadzeniem dialogu ze środowiskiem akademickim.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna