W wyniku prac trzech zespołów ekspertów: Uniwersytetu SWPS, Instytutu Allerhanda oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  i przeprowadzonych konsultacji społecznych, powstały propozycje założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oficjalna prezentacja założeń przygotowanych przez zespoły ekspertów odbędzie się w dniu 1 marca br., a ostateczny projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie przedstawiony we wrześniu, na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie.

Szczegółowe propozycje założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych poszczególnych zespołów ekspertów można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW