Powoływanie podstawy prawnej przy wydawaniu uczelnianych aktów prawnych wydaje się prostą sprawą, niemniej jednak często Państwo o to pytacie. W niniejszym tekście publikujemy zatem stosowane wyjaśnienie, a także aktualną, znowelizowaną wersję ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity).

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z treścią artykułu przygotowanego przez eksperta Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. prawnych – dr Adama Szota, uprzejmie prosimy o zapis do naszego Newslettera.

PS. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w obszarze doradztwa strategicznego i operacyjnego, audytach i ewaluacjach funkcjonowania uczelni, podnoszeniu kompetencji kadr akademickich, jak również kwestiach prawa nauki i szkolnictwa wyższego, prosimy o kontakt telefoniczny.