Zapraszamy do obejrzenia webinarów IRSW z zakresu zarządzania działalnością naukową i komercjalizacji badań naukowych przygotowanych przez ekspertów IRSW dla pracowników i przedstawicieli szkół wyższych, aby usprawnić funkcjonowanie uczelni w tych obszarach.

Udostępniliśmy nagrania następujących webinarów:

  • „Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin”, Grzegorz Kierner, dr Katarzyna Świerk, Paweł Płatek, Anna Grzegorczyk, Maciej Stanisławczyk
  • „Wpływ społeczny – III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej”, dr Katarzyna Świerk
  • „Procedury awansu naukowego w okresie przejściowym a pandemia COVID 19”, Piotr Pokorny
„Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin”
Grzegorz Kierner, dr Katarzyna Świerk, Paweł Płatek, Anna Grzegorczyk, Maciej Stanisławczyk
16 kwietnia 2021 r.

Webinar: „Transfer technologii w polskich uczelniach. Cyfryzacja i zarządzanie wynikami współpracy z biznesem w procesie ewaluacji dyscyplin”
Prowadzący: Grzegorz Kierner, dr Katarzyna Świerk, Paweł Płatek, Anna Grzegorczyk, Maciej Stanisławczyk
Data nagrania: 16 kwietnia 2021 r.
Długość nagrania: 1 h 50 min.
Tematyka: W trakcie webinaru, eksperci IRSW oraz zaproszeni goście omówili istotne z punktu widzenia władz uczelni aspekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania transferu technologii w uczelni m.in. jakie jednostki powinny zostać powołane, jakie regulaminy i zarządzenia ustanowione, jak przygotować opisy wpływu spółek spin off w ramach III kryterium, jakie są możliwości informatyzacji procesów transferu technologii w uczelniach i instytutach badawczych.

„Wpływ społeczny – III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej”
dr Katarzyna Świerk
6 maja 2020 r.

Webinar: „Wpływ społeczny – III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej”
Prowadzący: dr Katarzyna Świerk
Data nagrania: 6 maja 2020 r.
Długość nagrania: 1 h 20 min.
Tematyka: W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom, ekspertka IRSW odpowiada na pytania o podstawy oceny w I II kryterium ewaluacyjnym, określa jak zidentyfikować wpływ społeczny, na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu opisu wpływu, jakie źródła potwierdzające wpływ można wskazać i jak ich szukać i prezentuje dobre praktyki – na przykładzie brytyjskiego systemu REF.

„Procedury awansu naukowego w okresie przejściowym a pandemia COVID 19”
Piotr Pokorny
17 kwietnia 2020 r.

Webinar: „Procedury awansu naukowego w okresie przejściowym a pandemia COVID 19”
Prowadzący: Piotr Pokorny
Data nagrania: 17 kwietnia 2020 r.
Długość nagrania: 1 h 30 min.
Tematyka: W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom. Piotr Pokorny opowiedział m.in.: o tym jakie zmiany w zakresie nadawania stopni i tytułu wprowadzi tzw. Tarcza Antykryzysowa, na co zwracać uwagę prowadząc obecnie czynności w procedurach awansowych, w jaki sposób czynności w postępowaniach można przeprowadzać w sposób zdalny, jakie są najczęstsze błędy w postępowaniach prowadzonych w okresie przejściowym na podstawie “starego trybu”.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu doskonalenia systemów zarządzania nauką w uczelni, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zadzwoń pod numer: +48 530 448 968

Napisz e-maila: biuro@irsw.pl