Zapraszamy do obejrzenia webinarów IRSW z zakresu zarządzania uczelnią przygotowanych przez ekspertów IRSW dla pracowników i przedstawicieli szkół wyższych, aby usprawnić funkcjonowanie uczelni w tym obszarze.

Udostępniliśmy nagrania następujących webinarów:

  • „Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę strategiczną uczelni i powiązać ją z celami rozwojowymi”, Piotr Pokorny, Piotr Stec
  • „Strategia rozwoju uczelni – jak projektować przyszłość?”, Mariusz Lorenc
  • „Strategia rozwoju uczelni – jak skutecznie tworzyć i realizować strategię dzięki ludziom”, Piotr Pokorny, Mariusz Lorenc
  • „Strategia rozwoju uczelni – dlaczego tak ważna jest prawidłowa diagnoza”, Piotr Pokorny, Piotr Stec
  • „Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii”, Adam Szot
„Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę strategiczną uczelni i powiązać ją z celami rozwojowymi”
Piotr Pokorny, Piotr Stec
22 listopada 2021 r.

Webinar: „Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę strategiczną uczelni i powiązać ją z celami rozwojowymi”
Prowadzący: Piotr Pokorny, Piotr Stec
Data nagrania: 22 listopada 2021 r.
Długość nagrania: 80 minut
Tematyka: W czasie webinaru prelegent zwraca uwagę na kluczowe elementy tworzenia strategii rozwoju uczelni – logicznie powiązane etapy planowania – prowadzące od wartościowych idei do konkretnych działań. Przywołuje także przykłady rzeczywistych praktyk i podejścia do konstrukcji strategii zaczerpniętych z polskiego środowiska akademickiego. Te małe „studia przypadków” stają się źródłem komentarzy oraz rekomendacji naszego eksperta.

„Strategia rozwoju uczelni – jak projektować przyszłość?”
Mariusz Lorenc
11 października 2021 r.

Webinar: „Strategia rozwoju uczelni – jak projektować przyszłość?”
Prowadzący: Mariusz Lorenc
Data nagrania: 11 października 2021 r.
Długość nagrania: 60 minut
Tematyka: W czasie webinaru prelegent zwraca uwagę na kluczowe elementy tworzenia strategii rozwoju uczelni – logicznie powiązane etapy planowania – prowadzące od wartościowych idei do konkretnych działań. Przywołuje także przykłady rzeczywistych praktyk i podejścia do konstrukcji strategii zaczerpniętych z polskiego środowiska akademickiego. Te małe „studia przypadków” stają się źródłem komentarzy oraz rekomendacji naszego eksperta.

„Strategia rozwoju uczelni – jak skutecznie tworzyć i realizować strategię dzięki ludziom”
Piotr Pokorny, Mariusz Lorenc
15 lipca 2021 r.

Webinar: „Strategia rozwoju uczelni – jak skutecznie tworzyć i realizować strategię dzięki ludziom”
Prowadzący: Piotr Pokorny oraz Mariusz Lorenc
Data nagrania: 15 lipca 2021 r.
Długość nagrania: 70 min.
Tematyka: W trakcie webinaru omówione zostały kluczowe role członków wspólnoty akademickiej w procesie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju oraz wskazanonajczęściej popełniane błędy, które mogą spowodować, że strategia stanie się jedynie bezwartościowym dokumentem na półce. Dodatkowo, w czasie webinaru poruszone zostały najważniejsze zagadnienia przywództwa w świecie akademickim i to, w jaki sposób wpływa ono na skuteczność zarządzania strategicznego.

„Strategia rozwoju uczelni – dlaczego tak ważna jest prawidłowa diagnoza?”
Piotr Pokorny, Piotr Stec
28 maja 2021 r.

Webinar: „Strategia rozwoju uczelni – dlaczego tak ważna jest prawidłowa diagnoza?”
Prowadzący: Piotr Pokorny (Ekspert IRSW ds. prawnych i strategicznych, Dyrektor Generalny IRSW) oraz Piotr Stec (Ekspert IRSW ds. badań rynkowych, Prezes Badania.pro Sp. z o.o.)
Data nagrania: 28 maja 2021 r.
Długość nagrania: 60 min.
Tematyka: W trakcie webinaru, eksperci wyjaśniali, dlaczego uczelni potrzebna jest prawidłowa diagnoza strategiczna oraz jak przeprowadzić ją rzetelnie. Ponadto omawiali typowe błędy najczęściej popełniane w procesie diagnozy strategicznej uczelni, zwracali uwagę na szczególne aspekty, które należy uwzględnić w badaniach prowadzonych w ramach diagnozy oraz wskazywali do czego jeszcze można wykorzystać wyniki diagnozy strategicznej uczelni.
Webinar został objęty patronatem KRASP a jego organizacja związana była z przygotowywanym przez IRSW dokumentem eksperckim „Studenci w Polsce – zmiany na przestrzeni blisko dwóch dekad i perspektywy na przyszłość. Raport z analiz za lata 2002-2020”.

„Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii”
dr Adam Szot
8 kwietnia 2020 r.

Webinar: „Wybory w uczelniach publicznych w czasie epidemii”
Prowadzący: Adam Szot
Data nagrania: 8 kwietnia 2020 r.
Długość nagrania: 75 min.
Tematyka: W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom dr Adam Szot opowiedział m.in.: o tym jakie są możliwe scenariusze przeprowadzenia wyborów (rektora, członków senatu) w sytuacji epidemii, jak prawidłowo wybrać elektorów uczelnianych, jakie są obowiązki rady uczelni, jak wybrać rektora i członków senatu, jak przeprowadzić i na co zwracać uwagę w głosowaniach on-line.