Print Friendly, PDF & Email
+100%-
20
<>

O USŁUDZE

Najważniejszą kwestią przy tworzeniu nowego statutu przez uczelnię jest jego zgodność z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postanowienia statutu niezgodne z prawem nie będą mogły być stosowane, a ich ewentualne respektowanie będzie powodowało wady prawne podejmowanych decyzji, co z kolei może wiązać  się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla uczelni.
 

Przed uchwaleniem statutu istotna jest również weryfikacja spójności wewnętrznej dokumentu oraz jego poprawności legislacyjnej (jasności i jednoznaczności przepisów). Warto także sprawdzić, czy koncepcja nowego ładu organizacyjnego uczelni ma pełne odzwierciedlenie w projekcie tego dokumentu oraz czy przyjęte rozwiązania umożliwią sprawne podejmowanie decyzji, skuteczną realizację działań i osiąganie założonych celów.

 

Dlatego właśnie proponujemy skorzystanie z naszych usługi polegających na kompleksowej weryfikacji projektów statutów.

KOMPLEKSOWA WERYFIKACJA PROJEKTÓW STATUTÓW UCZELNI POD KĄTEM:

 

ZGODNOŚCI Z PRAWEM

 

Sprawdzenie, czy zaprojektowane regulacje statutowe są zgodne z przepisami obowiązującego prawa (tzw. Ustawą 2.0)

 

KOMPLEKSOWOŚCI

 

Zweryfikowanie, czy w statucie zostały uregulowane wszystkie zagadnienia określone przez Ustawę jako obligatoryjne

 

SPÓJNOŚCI

 

Sprawdzenie, czy regulacje statutowe są wewnętrznie spójne ze sobą

 

ZGODNOŚCI Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA UCZELNI

 

Sprawdzenie, czy przyjęty model  organizacyjny uczelni ma pełne odzwierciedlenie w regulacjach statutu

 

ZGODNOŚCI Z ZASADAMI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

 

Zweryfikowanie projektu statutu pod kątem poprawności legislacyjnej (czy opracowany dokument jest zrozumiały a przepisy w nim zawarte nie budzą wątpliwości co do sposobu ich stosowania


W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY USŁUGĘ?

Po zapoznaniu się z strukturą organizacyjną uczelni oraz koncepcją jej funkcjonowania, zespół wyspecjalizowanych konsultantów prawnych i legislatorów Instytutu, w ramach analizy legislacyjnej nanosi na projekt uwagi i komentarze. Na podstawie tych uwag przedstawiciele uczelni dokonują odpowiednich korekt i uzupełnień oraz przesyłają projekt do ponownej weryfikacji. Proces weryfikacji prowadzony jest trzykrotnie.

Efektem wsparcia będzie zweryfikowany kompleksowo pod względem poprawności projekt nowego statutu uczelni, opracowany przez przedstawicieli uczelni. Czas realizacji usługi wynosi ok. 2 tygodni.

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ W PDF!

POBIERZ

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

19

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE USŁUGI?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl