Pomagamy uczelniom w zakresie opracowania lub weryfikacji (m.in. pod kątem zgodności z tzw. Ustawą 2.0) wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, zarządzeń, uchwał).

Dysponując bogatym doświadczeniem w zakresie legislacji, opracowujemy również opinie i uzasadnienia oraz dokonujemy oceny skutków regulacji.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu procedur merytorycznych i organizacyjnych w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni. Poprzez usługi doradcze, wspieramy uczelnie we wdrożeniu skutecznych rozwiązań organizacyjnych oraz pomagamy w realizacji planów rozwojowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZYKŁADOWE OBSZARY I ZAKRES WSPARCIA:

OBSZAR KSZTAŁCENIA
Opracowujemy lub weryfikujemy:

 • procedury tworzenia kierunku studiów,
 • procedury związane z realizacją kształcenia,
 • procedury doskonalenia kierunku studiów,
 • regulaminy studiów.

OBSZAR NAUKI
Opracowujemy lub weryfikujemy:

 • procedury zarządzania projektami naukowymi, w tym upowszechniania wyników otrzymanych badań,
 • procedury wspierania w pozyskiwaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w odniesieniu do systemu wpierającego aplikowanie o granty,
 • procedury gromadzenia i analizowania informacji dotyczących efektów prac naukowych pracowników,
 • zasady i kryteria rekrutacji i ocena nauczycieli akademickich (w aspekcie naukowym),
 • systemy motywacyjne dla nauczycieli akademickich (w aspekcie naukowym).

SPRAWY PRACOWNICZE
Opracowujemy lub weryfikujemy:

 • regulaminy pracy,
 • regulaminy wynagradzania,
 • regulaminy premiowania.

SZKOŁY DOKTORSKIE
Opracowujemy lub weryfikujemy:

 • procedury tworzenia i doskonalenia programu kształcenia,
 • zasady organizacji oceny śródokresowej w szkole doktorskiej,
 • regulaminy szkoły doktorskiej.

POZOSTAŁE PROCEDURY I DOKUMENTY
Opracowujemy lub weryfikujemy:

 • procedury przebiegu postępowań doktorskich,
 • regulaminy postępowań doktorskich,
 • procedury przebiegu postępowań habilitacyjnych,
 • regulamin postępowań habilitacyjnych.

 

Dlaczego warto z nami współpracować?
– Dbając o najwyższą jakość naszych usług współpracujemy z najlepszymi prawnikami i konsultantami w kraju.

– Posiadamy w bogate doświadczenie w opracowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych zdobyte w trakcie współpracy z 40 uczelniami w kraju.

– Oferujemy wsparcie doradcze naszych konsultantów, w strategicznych obszarach funkcjonowania uczelni, na wszystkich etapach wdrażania nowych przepisów.

NASI EKSPERCI:

DR MACIEJ BEREK – Ekspert ds. Legislacji

GRZEGORZ LASKOWSKI – Ekspert ds. formalnych aspektów kształcenia

R.PR. TOMASZ KOCOŁ – Ekspert ds. prawnych i kształcenia

DR KATARZYNA ŚWIERK – Ekspert ds. ewaluacji badań naukowych

DR JACEK LEWICKI – Ekspert ds. ram kwalifikacji, studiów doktoranckich i RPL

 

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.