W związku z ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu “Uczelnia dostępna”, eksperci Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego przygotowali kompleksową ofertę wsparcia doradczo – szkoleniowego w obszarze dostosowania uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs “Uczelnia dostępna” dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Celem projektu jest osiągnięcie modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 
Termin składania wniosków upłynął: 28 czerwca. 

Oferta IRSW w zakresie wsparcia w obszarze dostosowania uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zawiera następujące moduły:

  • spotkanie konsultacyjne w zakresie m.in. uwzględniania zagadnień dostępności w polityce uczelni i programach kształcenia, modelowania procedur (wypracowanie założeń do utworzenia wewnątrzuczelnianych procedur zapewniających dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami) oraz tworzenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na uczelni,
  • audyt istniejących rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wraz z raportem, zawierającym rekomendacje i przykłady wdrożeń,
  • szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji.

Zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ IRSW w zakresie dostosowania uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Regulamin Konkursu znajduje się TUTAJ.