Model studiów dualnych, będących połączeniem teorii i praktyki, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów, jak również pracodawców. Stanowi również odpowiedź na pojawiający się problem nieprzystosowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.
.

Prekursorem modelu studiów dualnych w Polsce jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, w której obecnie kształci się ok.1500 osób. Pierwsi absolwenci studiów prowadzonych w takiej postaci pojawili się 2 lata temu. Uczelnia zamierza uruchomić studia dualne na kolejnych kierunkach, ze względu na duże zainteresowanie tą formą kształcenia przez studentów, jak również pracodawców.

Absolwenci studiów dualnych otrzymują intratne propozycje pracy przede wszystkim w firmach i instytucjach, w których odbywali praktyczną część studiów. Studia dualne są odpowiedzią na pojawiający się problem niewystarczającego przystosowania absolwentów do rynku pracy, będącego obecnie jednym z kluczowych zagadnień w dobie przemian w obszarze szkolnictwa wyższego. Dlatego też, warto rozważyć wprowadzenie instrumentów, które mogłyby przyczynić się do pogłębienia współpracy w procesie kształcenia pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami.

Utworzenie i prowadzenie studiów dualnych wiąże się jednak z większymi nakładami finansowymi. Istnieje perspektywa pozyskania dodatkowych środków na ten cel, pochodzących z budżetu samorządów. Takie rozwiązanie umożliwiłoby stworzenie „profilu” uczelni, dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności w byłych miastach wojewódzkich, gdzie wyższe szkoły zawodowe stanowią ważne centra dla lokalnych samorządów i społeczności.

Więcej informacji można odnaleźć tutaj.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna