Pojawiły się już wyniki pierwszego konkursu w programie “Inicjatywa Doskonałości  – Uczelnia Badawcza”. Miał on na celu wyłonienie oraz wsparcie uczelni, które dążą do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego. Dzięki temu będą mogły konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi zarówno w Europie, jak i na świecie.

Wstępnie zakwalifikowano do udziału w konkursie 20 uczelni, które spełniały ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych. Ostatecznie natomiast Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego, wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi i w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%.

Do dziesiątki zwycięskich uczelni zakwalifikował się między innymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym mieliśmy okazję współpracować w ramach przeprowadzenia audytu funkcjonowania administracji i zarządzania. 

Wśród zwycięzców są:

Pozostałe uczelnie za to, które zakwalifikowały się do udziału w konkursie, także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%. Są nimi:
Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski.

Uczelnie zakwalifikowane do udziału w konkursie zostały ocenione przez 15 ekspertów, wśród których znalazły się osoby pełniące funkcję rektorów, naukowców cieszących się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym, prezydentów oraz prorektorów czołowych uczelni europejskich takich jak: Uniwersytet w Genewie, Uniwersytet w Amsterdamie i inne. Uczestnicy przedstawili plany rozwoju obejmujące cele i działania, takie jak: podniesienie poziomu kształcenia studentów, zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki oraz analizę własnego potencjału. Poza tym, zespół ekspertów przeprowadził przesłuchania przedstawicieli uczelni, podczas których uczelnie przedstawiały plan działań na zbliżające się lata. Pierwsza ocena zostanie przeprowadzona w 2023 r., ostateczna natomiast w 2026 roku. 

Część uczelni będzie miała możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027–2032). Co najmniej dwie jednak, które uzyskają negatywny wynik lub będą zajmowały ostatnie miejsca na liście rankingowej po analizie – takowego nie dostaną. Ich miejsce zajmą uczelnie, które zostaną wybrane podczas kolejnej edycji konkursu w 2026 roku.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – ogłoszenie wyników, to początek nowej drogi ale też pokazanie gotowości do dalszego budowania swojej doskonałości w aspekcie badawczym. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości na stronie MNiSW: TUTAJ