W 2017 roku aż 1,7 mln studentów pochodziło z zagranicy. Liczba ta wzrosła od 2013 roku aż o 22%. Studenci Ci stanowili ponad 8% ogółu osób w uczelniach Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ umożliwia odbycie części programu studiów w innym kraju członkowskim Wspólnoty. W 2017 roku z tej możliwości skorzystało 114 tysięcy studentów studiów licencjackich oraz około 78 tysięcy studentów drugiego stopnia. Daje to imponującą liczbę ponad 190 tysięcy osób. Wśród absolwentów studiów licencjackich największą popularnością cieszyły się Hiszpania przed Niemcami oraz Wielką Brytanią. Absolwenci studiów magisterskich najczęściej wybierali Francję oraz Włochy i Niemcy. Prawie jedna trzecia obywateli z innego państwa członkowskiego UE posiada wykształcenie wyższe. Jeśli chodzi o osoby posiadające obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym mieszkały, najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem stwierdzono w Danii (54%), Szwecji (53%) i Irlandii (47%).

Studenci mobilni

Zdaniem Joanny Domagały, ekspertki do spraw internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej, fakt ten wynika z zapotrzebowania rynku i dynamiki samego szkolnictwa wyższego i edukacji na świecie. Erasmus + Impact Study jasno pokazuje, że studenci korzystający z możliwości studiowania w innym kraju mają większe szanse na znalezienie dobrej pracy po studiach, udaje im się to też dużo szybciej niż rówieśnikom niekorzystającym z mobilności zagranicznej. Pracodawcy cenią sobie wśród takich absolwentów takie cechy jak m.in. tolerancję, otwarcie na zmianę, ciekawość, pewność siebie czy decyzyjność. Studia zagranicą to także umiejętność pracowania w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku, co też stanowi ogromny atut każdego absolwenta na rynku pracy.

_______________________________________________________________________________________________
Sprawdź przykładowe szkolenia z obszaru internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym