Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydane w dniu 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i obecną sytuację w kraju, postanowiliśmy wesprzeć polskie uczelnie w tym szczególnym i trudnym dla wszystkich okresie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie uczelnie uwzględniły w swoich przepisach statutowych i regulaminowych zasady prowadzenia posiedzeń organów w trybie zdalnym (online) lub tryby podejmowania uchwał poza posiedzeniami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy bezpłatny wzór zarządzenia rektora, który kwestie te może doprecyzować opierając się na § 1 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia MNiSW. Wzór uwzględnia m.in. regulacje dotyczące prowadzenia posiedzeń online oraz podejmowania uchwał w trybie korespondencyjnym i elektronicznym. Regulacje te można również odpowiednio wykorzystać w sprawach dotyczących przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. Wzór można swobodnie pobrać, wykorzystywać i modyfikować według potrzeb konkretnej uczelni.

WZÓR ZARZĄDZENIA DO POBRANIA

Udostępnienie powyższego dokumentu jest pierwszym z kroków podjętych przez IRSW w celu wsparcia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w tym trudnym czasie. Zamierzamy publikować kolejne narzędzia i pomoce, które pomogą w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania uczelni w zaistniałych warunkach. Zachęcamy do śledzenia naszego BLOGA oraz profilu FB.