Arkadiusz Wronowski

Dyrektor Generalny

Arkadiusz Wronowski

+48 602 285 633
a.wronowski@irsw.pl

Współtwórca i Dyrektor Generalny Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w marketingu szkół wyższych oraz obszarze budowania relacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Doradza uczelniom w zakresie budowania trwałych relacji z absolwentami oraz biznesem.

W latach 2012-2018 pracował w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pełnił funkcje kierownicze, najpierw w Dziale Informacji i Promocji UMCS, a następnie w Biurze Rozwoju Kompetencji (dawniej Biuro Karier UMCS). Przez 13 lat pełnił również funkcję Prezesa Fundacji Absolwentów UMCS. Był inicjatorem oraz współautorem „Programu Absolwent UMCS”, który do dzisiaj funkcjonuje na Uniwersytecie.
Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: socjologia) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Zarządzanie NGO).

Prywatnie pasjonat sportu i podróży.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami