dr Artur Chełstowski

Ekspert ds. finansowych i gospodarczych

Arkadiusz Wronowski

Specjalizuje się w obszarze ekonomii, finansów publicznych, zarządzania podmiotami publicznymi, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego i kontroli.

W ramach wykonywanych zadań zajmuje się realizacją usług dla sektora szkolnictwa wyższego jako ekspert merytoryczny i trener poprzez:
– konsulting i doradztwo dla uczelni,
– opracowywanie rozwiązań w zakresie gospodarki finansowej uczelni,
– opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych dla uczelni,
– przygotowywanie analiz finansowych,
– prowadzenie szkoleń.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (doktor nauk ekonomicznych) oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie, w zakresie finansów i rachunkowości.

Od 2006 roku jest zastępcą kanclerza ds. ekonomicznych w Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję kierownika Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami