Maria Stós

Ekspertka ds. obsługi studentów zagranicznych

Arkadiusz Wronowski

Jest doświadczonym konsultantem i szkoleniowcem w obszarze przyjmowania na studia studentów zagranicznych, toku studiów w tym studiów wspólnych, weryfikacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu, sprawozdawczości w zakresie studentów cudzoziemców oraz legalizacji pobytu. Doradza pracownikom uczelni w zakresie wszelkich tematów związanych z podejmowaniem oraz odbywaniem studiów przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. Prowadzi szkolenia i przygotowuje procedury z zakresu obsługi studentów zagranicznych, rekrutacji na studia, weryfikacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu. 

Od 2012 roku pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2013 roku na stanowiskach kierowniczych. Obecnie kieruje Welcome Centre i jest koordynatorką do spraw obsługi studentów zagranicznych. Ukończyła studia na kierunku socjologia, posiada liczne certyfikaty z metodologii zarządczych (Prince, Scrum Master, Agile, Green Belt). Tworzy i wdraża na uczelni procedury w zakresie obsługi i podejmowania studiów przez studentów zagranicznych (w tym wdrażanie przepisów ustawy 2.0), przeprowadziła ponad 100 szkoleń zarówno dla pracowników innych uczelni jak i wewnętrznych.

Prywatnie: podróże, filmy sci-fi, renowacja mebli, łucznictwo konne.

Każda współpraca
zaczyna się od kontaktu

Skontaktuj się z nami