Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Author Avatar
Piotr Pokorny

Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Ekspert ds. prawnych oraz jakości kształcenia. Doświadczony doradca i audytor. Najczęściej zajmuje się legislacją uczelnianą, systemami jakości kształcenia oraz ogólnym doradztwem dla uczelni.

Zmiany w sprawach nauczycieli akademickich po nowelizacji Wrz30

Zmiany w sprawach nauczycieli akademickich po nowelizacji

Z dniem 1 października 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wśród wielu zmian objętych jej zakresem znajdują się także sprawy dotyczące nauczycieli akademickich. Zmiany te nie są liczne, jednakże obejmują zarówno kwestie stricte związane z...

Więcej
Nowelizacja przepisów dotyczących “umów student – uczelnia” (aktualizacja) Gru12

Nowelizacja przepisów dotyczących “umów student – uczelnia” (aktualizacja)

Zagadnienie umów zawieranych pomiędzy studentami a uczelnią uległo w ostatnim czasie dużym zmianom w związku z wejściem 1 października 2014 roku Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198), dalej „Ustawa nowelizując...

Więcej
Stypendium rektora dla najlepszych studentów dla osób przyjętych na I roku studiów – problemy interpretacyjne  (cz. I) Lut18

Stypendium rektora dla najlepszych studentów dla osób przyjętych na I roku studiów – problemy interpretacyjne (cz. I)

Z dniem 1 października 2014 roku weszła w życie Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198), dalej „Ustawa nowelizująca”. Zakres wprowadzonych zmian jest szeroki i nie ominął także przep...

Więcej
Udostępnianie dokumentacji medycznej w szpitalu klinicznym na potrzeby dydaktyczne Sie19

Udostępnianie dokumentacji medycznej w szpitalu klinicznym na potrzeby dydaktyczne

W ostatnim czasie, w jednym ze szpitali klinicznych została przeprowadzona kontrola NFZ, po której kontrolerzy poddali pod wątpliwość podstawy prawne dotyczące udostępniania studentom dokumentacji medycznej, wskazując na brak jednoznacznych podstaw prawnych umożliwiających takie działanie.  Ek...

Więcej
Minima kadrowe – kompendium wiedzy. Cz. 1 – Reguły ogólne Paź31

Minima kadrowe – kompendium wiedzy. Cz. 1 – Reguły ogólne

Minima kadrowe są jedną z bardziej problematycznych kwestii dla wielu szkół wyższych, a szczególnie dla uczelni małych - opierających kształcenie nierzadko na kadrze akademickiej z innych uczelni. Ostatnie zmiany legislacyjne dodatkowo komplikują sytuację tych uczelni. Mimo to, niniejszy cy...

Więcej
Minima kadrowe – kompendium wiedzy. Część 2 – Hierarchia etatów i limit minimów Lis14

Minima kadrowe – kompendium wiedzy. Część 2 – Hierarchia etatów i limit minimów

W poprzednim artykule z serii "Minima kadrowe - kompendium wiedzy" pt.  zostały szczegółowo przedstawione i omówione najbardziej podstawowe reguły dotyczące kwalifikowania nauczycieli akademickich do minimów kadrowych, tj. co do zasady pełny wymiar czasu pracy oraz złożenie stosownego oświ...

Więcej
Minima Kadrowe – Kompendium Wiedzy. Cz. 3 – Kryteria merytoryczne minimum Lis27

Minima Kadrowe – Kompendium Wiedzy. Cz. 3 – Kryteria merytoryczne minimum

Jedną z najważniejszych funkcji minimum kadrowego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wpływ na tę jakość może oczywiście być zróżnicowany, jednakże jednym z kluczowych czynników warunkujących ten wpływ, jest odpowiedni dobór merytory...

Więcej